Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Združenie Storm

loga Krok vpred, Cirkus, Stereo

Naše programy

Program KROK VPRED

Program KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.

Program CIRKUS

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program STEREO

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program ZÓNA

Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď.

Program ECHO

Program ECHO Združenia STORM realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Realizujú sa najmä v Nitre, Trnave a Seredi.

EEA projekty

ESF projekty

Novinky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Združenie STORM vyhlasuje výzvy na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok. Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch:

Výzva-1 ( projekt IA MPSVR SR 312041I427 )
Výzva-2 ( projekt IA MPSVR SR 312041I937 )

Darujte 2% z Vašich daní!

Darujte 2% z Vašich daní!

Vaše 2% nám v minulom roku veľmi pomohli...pomôžte nám aj tentoraz.
Bližšie informácie ako darovať 2%

Kompozit
konferencia mysliaca pozitívne

Združenie STORM už po piaty rok organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy...
Viac informácii
Pozvánka na konferenciu
Plagát konferencie

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín

Už viac než rok poskytujeme vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sociálne služby aj v online priestore...
Viac informácii

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska?

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska

Tlačová správa z realizácie preventívnych prednášok v roku 2016 (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.
Zbornik z konferencie (PDF)

Vaše 2% pomáhajú našej práci

Môžete sa rozhodnúť, komu svoje 2% darujete...môžete ich darovať aj nám.

Informácie ako darovať 2% dane

Vzdelávanie Nízkoprahy uliciam - Erasmus+

Nízkoprahy uliciam

Združenie STORM vám ponúka možnosť zúčastniť sa medzinárodného vzdelávania Nízkoprahy uliciam, ktoré sa uskutoční v spolupráci s nízkoprahovými programami Kaspian zo Slovenska a OZ Salinger a Ratolest Brno z Českej republiky. Projekt je financovaný programom Erasmus +.
Viac informácii

Kvalitné čítanie aj z vaších skúseností.

Recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie na tému Harm Reduction - aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách.
Zborník Harm Reduction (PDF).

Staršie správy

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď.

2% dane - Podporte programy Združenia STORM!

Nábor terénnych pracovníkov.

Bezpečný Valentín

Podporte Združenie STORM a vyhrajte fotografiu od Tomáša Halásza!

Bezpečne na Valentína

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS

STEREO v piatich školách

Preventívne stretnutia
pri príležitosti dňa 18. Októbra

Odborníci na ulici

Ponuka dobrovoľníctva

Rozšírenie ponuky služieb

Kto sme

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction.

Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

viac informácií o Združení STORM


Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie