Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Združenie Storm

loga Krok vpred, Cirkus, Stereo

Naše projekty

Program KROK VPRED

Program KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.

Program CIRKUS

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program STEREO

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program ZÓNA

Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď.

Program ECHO

Program ECHO Združenia STORM realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Realizujú sa najmä v Nitre, Trnave a Seredi.

EEA projekty

Novinky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Združenie STORM vyhlasuje výzvy na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok. Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch:

Výzva-1 ( projekt IA MPSVR SR 312041I427 )
Výzva-2 ( projekt IA MPSVR SR 312041I937 )

Darujte 2% z Vašich daní!

Darujte 2% z Vašich daní!

Vaše 2% nám v minulom roku veľmi pomohli...pomôžte nám aj tentoraz.
Bližšie informácie ako darovať 2%

Kompozit
konferencia mysliaca pozitívne

Združenie STORM už po piaty rok organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy...
Viac informácii
Pozvánka na konferenciu
Plagát konferencie

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín

Už viac než rok poskytujeme vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sociálne služby aj v online priestore...
Viac informácii

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska?

Obchodovanie s ľuďmi - fenomén, ktorý sa týka aj Slovenska

Tlačová správa z realizácie preventívnych prednášok v roku 2016 (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.
Zbornik z konferencie (PDF)

Vaše 2% pomáhajú našej práci

Môžete sa rozhodnúť, komu svoje 2% darujete...môžete ich darovať aj nám.

Informácie ako darovať 2% dane

Vzdelávanie Nízkoprahy uliciam - Erasmus+

Nízkoprahy uliciam

Združenie STORM vám ponúka možnosť zúčastniť sa medzinárodného vzdelávania Nízkoprahy uliciam, ktoré sa uskutoční v spolupráci s nízkoprahovými programami Kaspian zo Slovenska a OZ Salinger a Ratolest Brno z Českej republiky. Projekt je financovaný programom Erasmus +.
Viac informácii

Kvalitné čítanie aj z vaších skúseností.

Recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie na tému Harm Reduction - aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách.
Zborník Harm Reduction (PDF).

Staršie správy

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď.

2% dane - Podporte programy Združenia STORM!

Nábor terénnych pracovníkov.

Bezpečný Valentín

Podporte Združenie STORM a vyhrajte fotografiu od Tomáša Halásza!

Bezpečne na Valentína

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS

STEREO v piatich školách

Preventívne stretnutia
pri príležitosti dňa 18. Októbra

Odborníci na ulici

Ponuka dobrovoľníctva

Rozšírenie ponuky služieb

Kto sme

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction.

Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

viac informácií o Združení Storm


Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie