Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Darujte nám 2% z vašich daní

Ak chcete prispieť na naše projekty máte jedinečnú príležitosť. Darujte nám 2% z vašich daní a pomôžete nám tým s ich realizáciou. Vás to nič nestojí a nám tým pomôžete.

V texte nižšie nájdete návod ako postupovať.
Zvoľte si prosím, ktorý postup platí pre vás: Zamestnanec, Fyzická osoba (Podnikateľ), Právnická osoba

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE. Viac informácií nájdete tu.

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2017 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)* - v Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII., v Daňovom priznaní typu B ich nájdte v oddieli XIII. Do koloniek uveďte tieto údaje:

  IČO príjmateľa: 37 868 314
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Združenie STORM
  Ulica: Nedbalova 17
  PSČ: 949 01
  Obec: Nitra
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ako môžem poukázať 3%?
*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnost (vzor nájdete tu). Združenie STORM nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE. Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

Môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2016 - marec 2017 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %. - V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2.

Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane. – V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3.

 • Do 31. 3. 2017 podávate daňové priznanie ako právnická osoba.
 • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8 €.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. Viac informácií nájdete tu.

Ďakujeme

Ďalšie informácie o Združení STORM sa môžete dozvedieť na FB Združenie STORM či na maily zdruzenie.storm@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie