Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Od februára do augusta sa pracovníci Združenia STORM spolu s klientmi (obyvateľmi v meste Sereď v ťažkých alebo rizikových životných situáciách) zameriavali na zvýšenie schopností a zručností v oblasti aktívneho hľadania práce.

Prvá časť aktivít bola venovaná posilneniu vnútorných zdrojov klientov a získaniu praktických zručností v písaní životopisu, komunikácie na pohovoroch, práce s motiváciou a pod.

Druhá časť aktivít bola smerovaná na budovanie a posilnenie siete zamestnávateľov a pracovných agentúr v meste Sereď. Počas trvania projektu sa zároveň sekundárne upozorňovalo aj na problematiku obchodovania s ľuďmi (nútená práca a iné) a poskytovali praktické preventívne rady.

Spolu sa projektu zúčastnilo 34 klientov, z toho bolo nakontaktovaných 17 nových osôb žijúcich rizikovým spôsobom života a 7 obyvateľov majority (ľudia žijúci menej rizikovo, avšak v záťažovej pracovnej situácií). Pracovníci združenia oslovili 4 zamestnávateľov v meste a rozdali viac než 420 letákov o službe medzi obyvateľmi Serede.

A aj keď sa projekt skončil – poradenstvo a sociálne služby pokračujú ďalej. Obyvatelia sa na nás môžu obrátiť v rizikových alebo záťažových životných situáciách ako napríklad užívanie drog, bezdomovectvo, nezamestnanosť a pod.

Môžete nás kontaktovať na 0905 943 229 alebo 02/38105282 alebo na zona.storm@gmail.com

Ďakujeme Nadácií Pontis a ich Nadačnému fondu Accenture za podporu.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie