Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Ako dopadol projekt pracovného poradenstva v meste Sereď?

Od februára do augusta sa pracovníci Združenia STORM spolu s klientmi (obyvateľmi v meste Sereď v ťažkých alebo rizikových životných situáciách) zameriavali na zvýšenie schopností a zručností v oblasti aktívneho hľadania práce.

Prvá časť aktivít bola venovaná posilneniu vnútorných zdrojov klientov a získaniu praktických zručností v písaní životopisu, komunikácie na pohovoroch, práce s motiváciou a pod.

Druhá časť aktivít bola smerovaná na budovanie a posilnenie siete zamestnávateľov a pracovných agentúr v meste Sereď. Počas trvania projektu sa zároveň sekundárne upozorňovalo aj na problematiku obchodovania s ľuďmi (nútená práca a iné) a poskytovali praktické preventívne rady.

Spolu sa projektu zúčastnilo 34 klientov, z toho bolo nakontaktovaných 17 nových osôb žijúcich rizikovým spôsobom života a 7 obyvateľov majority (ľudia žijúci menej rizikovo, avšak v záťažovej pracovnej situácií). Pracovníci združenia oslovili 4 zamestnávateľov v meste a rozdali viac než 420 letákov o službe medzi obyvateľmi Serede.

A aj keď sa projekt skončil – poradenstvo a sociálne služby pokračujú ďalej. Obyvatelia sa na nás môžu obrátiť v rizikových alebo záťažových životných situáciách ako napríklad užívanie drog, bezdomovectvo, nezamestnanosť a pod.

Môžete nás kontaktovať na 0905 943 229 alebo 02/38105282 alebo na zona.storm@gmail.com

Ďakujeme Nadácií Pontis a ich Nadačnému fondu Accenture za podporu.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie