Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Bezpečne na Valentína

Sviatok všetkých zaľúbených a riziká pohlavne prenosných ochorení. Pracovníci Združenia STORM pri tejto príležitosti rozdávali v miestnych nitrianskych krčmách a baroch v piatok večer letáky s informáciami o tejto téme.

Pohlavne prenosné choroby sú v spoločnosti stále veľmi tabuizované a mnohí ľudia nevedia, aké je reálne nebezpečenstvo a akým spôsobom sa môžu chrániť. Letáčik obsahoval najdôležitejšie údaje o prenose, príznakoch a spôsobe liečby chorôb ako HIV/AIDS, kvapavka, syfilis, chlamýdiová infekcia.

Takýmto spôsobom pracovníci oslovili viac než 450 mladých ľudí v 8 pohostinstvách v Nitre a taktiež distribuovali letáky aj Červenému krížu - územný spolok Nitra, ktorý ich bude ponúkať pri známej Valentínskej kvapke krvi na stredných školách.

Združenie STORM sa špecializuje na prevenciu nielen drogových závislosti v Nitrianskom i Trnavskom kraji a jednou z jeho úloh je aj osveta medzi širokou laickou verejnosťou.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie