Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Bezpečne na Valentína

Sviatok všetkých zaľúbených a riziká pohlavne prenosných ochorení. Pracovníci Združenia STORM pri tejto príležitosti rozdávali v miestnych nitrianskych krčmách a baroch v piatok večer letáky s informáciami o tejto téme.

Pohlavne prenosné choroby sú v spoločnosti stále veľmi tabuizované a mnohí ľudia nevedia, aké je reálne nebezpečenstvo a akým spôsobom sa môžu chrániť. Letáčik obsahoval najdôležitejšie údaje o prenose, príznakoch a spôsobe liečby chorôb ako HIV/AIDS, kvapavka, syfilis, chlamýdiová infekcia.

Takýmto spôsobom pracovníci oslovili viac než 450 mladých ľudí v 8 pohostinstvách v Nitre a taktiež distribuovali letáky aj Červenému krížu - územný spolok Nitra, ktorý ich bude ponúkať pri známej Valentínskej kvapke krvi na stredných školách.

Združenie STORM sa špecializuje na prevenciu nielen drogových závislosti v Nitrianskom i Trnavskom kraji a jednou z jeho úloh je aj osveta medzi širokou laickou verejnosťou.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie