Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Bezpečný Valentín

Združenie STORM tradične organizuje preventívnu akciu na deň sv. Valentína – Bezpečný Valentín. Aj tento rok bude zameraný na prevenciu nákazy pohlavne prenosných ochorení ako je HIV/AIDS, chlamídiové infekcie, kvapavka, syfilis a.i..

Pracovníci a dobrovoľníci združenia budú v priebehu 14 – 15teho februára 2013 vo večerných hodinách navštevovať miestne bary, diskotéky a kaviarne. Ponúkaný leták bude obsahovať základné informácie o formách nákazy, prejavoch, možnostiach prevencie a liečby jednotlivých ochorení. Zároveň v ňom bude vlepený prezervatív ako jedna z najbežnejších alternatív ochrany pri pohlavnom styku. Oslovení obyvatelia sa budú môcť taktiež zúčastniť aj zaujímavého kvízu a získať tak nové vedomosti o tejto problematike. Akcia prebehne v meste Nitra, Sereď a Trnava a plánuje sa osloviť 22 pohostinstiev a distribuovať viac než 500 letákov.

Združenie STORM sa venuje nielen osvetovým činnostiam pre širokú verejnosť ako je napr. Sviečkový pochod v rámci boja proti HIV/AIDS alebo boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pod. Systematicky rozvíja programy ochrany verejného zdravia s cieľovými skupinami užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise, ale aj programy práce s neorganizovanými skupinami detí a mládeže, či študentov na školách.

Kontakt: Mgr. Andrea Hugáňová, PhD., 0907 361 011 andrea.stormnr@gmail.com

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie