Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď

Vážení obyvatelia mesta Sereď, dovoľte, aby sme Vám ponúkli možnosť konzultácií, poradenstva a sprevádzania v náročných situáciách týkajúcich sa užívania drog a ich dopadov na život, rodinu, prácu, zdravie a pod.

Združenie STORM otvára BEZPLATNÉ osobné alebo e-mailové poradenstvo každý štvrtok a piatok po individuálnej dohode. Vždy je však potrebné si prvé stretnutie dohodnúť telefonicky na 0908 253 361 alebo na zona.storm@gmail.com !

Združenie STORM pracuje už 10 rokov na pôde mesta Sereď v oblasti prevencie závislostí a ochrany verejného zdravia. Snahu o riešenie drogových závislostí vnímame ako jednu zo základných priorít našej organizácie i mesta.

Veríme, že ponuka bezplatného poradenstva pre všetkých, ktorých sa problém drogových závislostí týka (užívatelia, rodinní príslušníci, blízke osoby a pod.), napomáha k lepšej orientácií sa v situácií, k znižovaniu nežiaducich dopadov a k posilneniu uzdravujúceho procesu.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 253 361 alebo na zona.storm@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie