Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Bezplatné poradenstvo v meste Sereď

Vážení obyvatelia mesta Sereď, dovoľte, aby sme Vám ponúkli možnosť konzultácií, poradenstva a sprevádzania v náročných situáciách týkajúcich sa užívania drog a ich dopadov na život, rodinu, prácu, zdravie a pod.

Združenie STORM otvára BEZPLATNÉ osobné alebo e-mailové poradenstvo každý štvrtok a piatok po individuálnej dohode. Vždy je však potrebné si prvé stretnutie dohodnúť telefonicky na 0908 253 361 alebo na zona.storm@gmail.com !

Združenie STORM pracuje už 10 rokov na pôde mesta Sereď v oblasti prevencie závislostí a ochrany verejného zdravia. Snahu o riešenie drogových závislostí vnímame ako jednu zo základných priorít našej organizácie i mesta.

Veríme, že ponuka bezplatného poradenstva pre všetkých, ktorých sa problém drogových závislostí týka (užívatelia, rodinní príslušníci, blízke osoby a pod.), napomáha k lepšej orientácií sa v situácií, k znižovaniu nežiaducich dopadov a k posilneniu uzdravujúceho procesu.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 253 361 alebo na zona.storm@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie