Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín.

Pre deti a mladých ľudí, nie len zo sídliska Klokočina, je tu ďalšia možnosť ako sa skontaktovať s odborníkmi, zdôveriť sa či požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.

Združenie STORM prevádzkuje už viac ako 10 rokov jediný nízkoprahový program v Nitre. Jeho hlavným cieľom je kontaktovať mladých, ktorí nemajú záujem alebo možnosť zúčastňovať sa na bežne dostupných voľnočasových aktivitách. S narastajúcimi technickými možnosťami sa posúva aj spôsob poskytovania sociálnych služieb a podpory, a tak od septembra 2016 stačí mladým ľuďom byť online a napísať na facebookový profil Cirkus Nízkoprahový klub. Deti a mladí ľudia na ňom nájdu všetky potrebné informácie o programe, novinky z diania, ponuku sociálnych služieb a aktuálnu ponuku voľnočasových aktivít. Profil taktiež slúži ako informačný kanál a sú na ňom uverejňované mnohé preventívne články a príspevky na témy, ktoré mladých zaujímajú. Napríklad bezpečnosť na sociálnych sieťach, alkohol, drogy, kyberšikana, tolerancia a iné. Na chate stretnú vždy pracovníka programu, ktorý im ochotne poradí alebo dohodne osobné stretnutie.

Pracovníčka programu Barbora Hurtišová o novej službe online pomoci: „Sú chvíle, v ktorých by sa naši klienti či ďalší mladí ľudia s niekym porozprávali či sa zdôverili, no v okolí nikoho nemajú a do klubu prísť nemôžu. V takýchto chvíľach je tu online chat, kde sa im vždy niekto ozve. Za projekt sme boli online 172 krát a mali 218 kontaktov.“

Online poradenstvo podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Hodina deťom. Doplnkovou aktivitou je tiež výstava fotiek “Uhol pohľadu – aj my sme deti“ ,ktorá nie len obyvateľom mesta Nitra umožní vidieť sídlisko Klokočina očami detí, ktoré tu vyrastajú.

„Výstava bude záverom troch praktických workshopov, na ktorých sa naši klienti v spolupráci s profesionálnym fotografom učili ako fotiť a upravovať obrázky. Ďalšími realizovanými aktivitami boli pravidelné diskusie na tzv. tabu témy, ktoré sa netýkali len oblasti dospievania, ale mnohokrát reagovali na dianie v spoločnosti.“ dodáva B. Hurtišová.

Viac o Združení STORM a programe CIRKUS

Program CIRKUS už 10 rokov ponúka deťom a mládeži bezpečnú alternatívu ulice. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Poslaním programu je prostredníctvom aktivít primárnej prevencie znižovať výskyt sociálno-patologických javov u detí a mládeže a poskytovať sociálne služby nízkoprahového charakteru. Počas trvania projektu bolo zrealizovaných 72 služieb a program navštívilo 77 individuálnych klientov, s ktorými mali odborníci spolu 1126 kontaktov. Klienti sa tiež zapojili alebo si sami zrealizovali 800 voľnočasových aktivít, ktoré rozvíjajú ich mäkké zručnosti, komunikáciu a kreativitu.

13.marec 2017, Nitra
Tlačová správa o realizácii projektu Priestor pre teba
Tlačová správa PDF na stiahnutie

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie