Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Byť online = byť tu pre mladých aj mimo otváracích hodín.

Pre deti a mladých ľudí, nie len zo sídliska Klokočina, je tu ďalšia možnosť ako sa skontaktovať s odborníkmi, zdôveriť sa či požiadať o pomoc v ťažkých chvíľach.

Združenie STORM prevádzkuje už viac ako 10 rokov jediný nízkoprahový program v Nitre. Jeho hlavným cieľom je kontaktovať mladých, ktorí nemajú záujem alebo možnosť zúčastňovať sa na bežne dostupných voľnočasových aktivitách. S narastajúcimi technickými možnosťami sa posúva aj spôsob poskytovania sociálnych služieb a podpory, a tak od septembra 2016 stačí mladým ľuďom byť online a napísať na facebookový profil Cirkus Nízkoprahový klub. Deti a mladí ľudia na ňom nájdu všetky potrebné informácie o programe, novinky z diania, ponuku sociálnych služieb a aktuálnu ponuku voľnočasových aktivít. Profil taktiež slúži ako informačný kanál a sú na ňom uverejňované mnohé preventívne články a príspevky na témy, ktoré mladých zaujímajú. Napríklad bezpečnosť na sociálnych sieťach, alkohol, drogy, kyberšikana, tolerancia a iné. Na chate stretnú vždy pracovníka programu, ktorý im ochotne poradí alebo dohodne osobné stretnutie.

Pracovníčka programu Barbora Hurtišová o novej službe online pomoci: „Sú chvíle, v ktorých by sa naši klienti či ďalší mladí ľudia s niekym porozprávali či sa zdôverili, no v okolí nikoho nemajú a do klubu prísť nemôžu. V takýchto chvíľach je tu online chat, kde sa im vždy niekto ozve. Za projekt sme boli online 172 krát a mali 218 kontaktov.“

Online poradenstvo podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Hodina deťom. Doplnkovou aktivitou je tiež výstava fotiek “Uhol pohľadu – aj my sme deti“ ,ktorá nie len obyvateľom mesta Nitra umožní vidieť sídlisko Klokočina očami detí, ktoré tu vyrastajú.

„Výstava bude záverom troch praktických workshopov, na ktorých sa naši klienti v spolupráci s profesionálnym fotografom učili ako fotiť a upravovať obrázky. Ďalšími realizovanými aktivitami boli pravidelné diskusie na tzv. tabu témy, ktoré sa netýkali len oblasti dospievania, ale mnohokrát reagovali na dianie v spoločnosti.“ dodáva B. Hurtišová.

Viac o Združení STORM a programe CIRKUS

Program CIRKUS už 10 rokov ponúka deťom a mládeži bezpečnú alternatívu ulice. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Poslaním programu je prostredníctvom aktivít primárnej prevencie znižovať výskyt sociálno-patologických javov u detí a mládeže a poskytovať sociálne služby nízkoprahového charakteru. Počas trvania projektu bolo zrealizovaných 72 služieb a program navštívilo 77 individuálnych klientov, s ktorými mali odborníci spolu 1126 kontaktov. Klienti sa tiež zapojili alebo si sami zrealizovali 800 voľnočasových aktivít, ktoré rozvíjajú ich mäkké zručnosti, komunikáciu a kreativitu.

13.marec 2017, Nitra
Tlačová správa o realizácii projektu Priestor pre teba
Tlačová správa PDF na stiahnutie

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie