Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Moja školská prax prváčky

Už v prvom ročníku, na vysokej škole Konštantína Filozofa v Nitre, som dostala možnosť vybrať si miesto praxe. Zjednodušene. No keby som to mala rozviesť, musela som si vybrať miesto, kde si odpracujem 58 hodín. Nechcela som však aby to bola monotónna práca a aby som ju robila len preto, že musím. Vybrala som si prax v STORMe, konkrétne v Nitre v programe s názvom KROK VPRED. Čo to vlastne ten STORM je? Rada by som to v skratke opísala, keďže mnohí ľudia, ktorí sa ma na moju prax pýtali, mi práve túto otázku položili ako prvú.

Je to združenie, ktoré vychádza z filozofie Harm Reduction a konkrétne KROK VPRED je program, ktorý prostredníctvom terénnej sociálnej práce znižuje riziká vyplývajúce z injekčného užívania drog a práce v sex-biznise. Už tieto prvé informácie ma zaujali a vedela som, že na prax chcem chodiť práve tam. Téma či už drog alebo sex-biznisu je pre mňa veľmi zaujímavá. Nevedela som však, čo presne bude táto prax obnášať. Už po prvom príchode som mala možnosť vybrať si činnosť, ktorej by som sa daný deň chcela venovať. Medzi také činnosti patrilo vyrábanie odznakov, ktorých množstvo bolo určené objednávkou. Alebo som vyrábala odznaky s logom združenia . Ďalej to bolo balenie suchých tampónov alebo balenie čistého vitamínu C ( kyseliny askorbovej), ktorý výživuje žily a dobre so v ňom rozpúšťa heroín.

Prax v Združení STORM odporúčam. Majú rôzne programy, v ktorých môžte nájsť to svoje poslanie. Pokiaľ vás práve táto problematika zaujíma, je to veľmi obohacujúca skúsenosť.

Čítala som aj manuál, v ktorom som sa dozvedela ako to chodí priamo v kancelárií, aké služby ponúkajú , aké majú pravidlá. Ako napríklad, že v teréne sú stále dvaja, nikdy nie sam. Ako to chodí keď pracujú priamo s klientmi. Patrila sem však aj administratívna práca ako vyhľadávanie kontaktov pre prednášky o rizikovom užívaní drog a alkoholu , ktoré sa uskutočňovali na školách alebo vyhľadávanie stránok pre uverejňovanie inzerátov, ktoré sa týkali náboru pracovníkov. Pracovala som vo veľmi milom a priateľskom kolektíve, čo tvorilo veľké plus.

V neposlednom rade som však mala možnosť vyskúšať si aj prax v teréne. Strávila som tam 3 hodiny pozorovaním, ako prichádzali klienti, ktorí vždy nadiktovali svoj kód a po zahodení použitých ihiel do špeciálnej nádoby dostali toľko čistých ihiel koľko zahodili. Pokiaľ mali záujem dostali ďalšie zdravotnícke alebo iné pomôcky, (vlhčené alebo obyčajné servítky, kondóm, alkoholové tampóny, injekčnú vodu , filtre a pod.). Sledovala som komunikáciu pracovníkov s klientmi, ale aj komunikáciu medzi pracovníkmi. Bola to jednoznačne veľmi zaujímavá skúsenosť. Klienti mali priestor na usadenie, kde dostali buď čaj alebo kávu a pokiaľ chceli, mohli sa s nami porozprávať. Z týchto pár hodín som usúdil, že správanie sa voči klientom v programe KROK VPRED je veľmi ľudské, čo je pri takejto práci viac ako dôležité ☺.

autorka: Nikoleta Bobeková, študentka 1.ročníka na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre v odbore sociálna práca

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie