Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Nábor terénnych pracovníkov do programu KROK VPRED

V súčasnej dobe prebieha nábor do oboch tímov programu KROK VPRED v Nitre a Trnave. Oslovení boli najmä študenti Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Trnavskej univerzity v Trnave. Informovanie o ponuke práce terénneho pracovníka prebiehalo prostredníctvom letákov na fakultách univerzít a prostredníctvom stránky Združenia STORM na Facebook-u.

Školenia budú prebiehať v mesiaci marec, v ktorom uchádzači absolvujú sériu školení v témach potrebných pre výkon práce a zúčastnia sa samotného výkonu práce v teréne ako pozorovatelia v každom z miest Nitra, Sereď a Trnava.

Úvodné vzdelávania prebehnú v termínoch:

  • 8.-10.3.2013 v meste Nitra
  • 15.-17.3.2013 v meste Trnava

Po absolvovaní školení, pozorovania v teréne a písomného testu prebehne výber pracovníkov.
Tešíme sa na nové posily v našich tímoch.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie