Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Nábor terénnych pracovníkov do programu KROK VPRED

V súčasnej dobe prebieha nábor do oboch tímov programu KROK VPRED v Nitre a Trnave. Oslovení boli najmä študenti Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Trnavskej univerzity v Trnave. Informovanie o ponuke práce terénneho pracovníka prebiehalo prostredníctvom letákov na fakultách univerzít a prostredníctvom stránky Združenia STORM na Facebook-u.

Školenia budú prebiehať v mesiaci marec, v ktorom uchádzači absolvujú sériu školení v témach potrebných pre výkon práce a zúčastnia sa samotného výkonu práce v teréne ako pozorovatelia v každom z miest Nitra, Sereď a Trnava.

Úvodné vzdelávania prebehnú v termínoch:

  • 8.-10.3.2013 v meste Nitra
  • 15.-17.3.2013 v meste Trnava

Po absolvovaní školení, pozorovania v teréne a písomného testu prebehne výber pracovníkov.
Tešíme sa na nové posily v našich tímoch.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie