Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Vzdelávanie Nízkoprahy uliciam - Erasmus+

Združenie STORM vám ponúka možnosť zúčastniť sa medzinárodného vzdelávania Nízkoprahy uliciam, ktoré sa uskutoční v spolupráci s nízkoprahovými programami Kaspian zo Slovenska a OZ Salinger a Ratolest Brno z Českej republiky. Projekt je financovaný programom Erasmus +.

Nízkoprahy uliciam

Školenie je určené pre pracovníkov s deťmi a mládežou. Prepája tému My a naše m(i)esto v komunite a Cieľavedomosť v práci. Školenie bude zamerané na zvýšenie kompetencií účastníkov v tom, ako osloviť mládež a kľúčových hráčov v komunite, komunikovať s nimi a zapojiť ich do diania v komunite a zároveň naučiť účastníkov hodnotiť aktivity pre mládež a komunitu s cieľom zvýšenia ich kvality v budúcnosti. Každý účastník školenia obdrží certifikát Youthpass s definovanými nadobudnutými zručnosťami prostredníctvom realizovaného vzdelávania.

Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch od 14.9.2015 do 20.9.2015. Na vzdelávaní sa môže zúčastniť maximálne 20 účastníkov zo Slovenska a Čiech, pričom každá krajina môže mať zastúpenie maximálne 10 ľudí. Taktiež je stanovená veková hranica do 30 rokov. V rámci vzdelávania bude uhradené lektorné, strava, ubytovanie, občerstvenie a časť cestovných nákladov (v závislosti od počtu km). Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch Lodenice v meste Šaľa.

Prihlásenie je možné na http://www.survio.com/survey/d/X2L1M3Z4V0G2P6X9X. Z každej organizácie môžu byť zastúpení maximálne dvaja pracovníci s mládežou. Zároveň vás prosíme aj o zachovanie rodovej rovnosti, ak je to možné.

Ak vás naša ponuka oslovila, prihláste svojich pracovníkov v čo najkratšom čase, najneskôr však do 15.8.2015. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na nizkoprahy.uliciam@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie