Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Vzdelávanie Nízkoprahy uliciam - Erasmus+

Združenie STORM vám ponúka možnosť zúčastniť sa medzinárodného vzdelávania Nízkoprahy uliciam, ktoré sa uskutoční v spolupráci s nízkoprahovými programami Kaspian zo Slovenska a OZ Salinger a Ratolest Brno z Českej republiky. Projekt je financovaný programom Erasmus +.

Nízkoprahy uliciam

Školenie je určené pre pracovníkov s deťmi a mládežou. Prepája tému My a naše m(i)esto v komunite a Cieľavedomosť v práci. Školenie bude zamerané na zvýšenie kompetencií účastníkov v tom, ako osloviť mládež a kľúčových hráčov v komunite, komunikovať s nimi a zapojiť ich do diania v komunite a zároveň naučiť účastníkov hodnotiť aktivity pre mládež a komunitu s cieľom zvýšenia ich kvality v budúcnosti. Každý účastník školenia obdrží certifikát Youthpass s definovanými nadobudnutými zručnosťami prostredníctvom realizovaného vzdelávania.

Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch od 14.9.2015 do 20.9.2015. Na vzdelávaní sa môže zúčastniť maximálne 20 účastníkov zo Slovenska a Čiech, pričom každá krajina môže mať zastúpenie maximálne 10 ľudí. Taktiež je stanovená veková hranica do 30 rokov. V rámci vzdelávania bude uhradené lektorné, strava, ubytovanie, občerstvenie a časť cestovných nákladov (v závislosti od počtu km). Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch Lodenice v meste Šaľa.

Prihlásenie je možné na http://www.survio.com/survey/d/X2L1M3Z4V0G2P6X9X. Z každej organizácie môžu byť zastúpení maximálne dvaja pracovníci s mládežou. Zároveň vás prosíme aj o zachovanie rodovej rovnosti, ak je to možné.

Ak vás naša ponuka oslovila, prihláste svojich pracovníkov v čo najkratšom čase, najneskôr však do 15.8.2015. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na nizkoprahy.uliciam@gmail.com.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie