Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Odborníci na ulici v projekte KROK VPRED Nitra, Sereď

Opäť sa nám podarilo zrealizovať doplnkový typ služby pre klientov výmenného programu – špecializované odborné poradenstvo a info servis.

Právnik a kvalifikovaná zdravotná sestra chodia do terénu vždy prvú alebo poslednú službu v mesiaci v meste Nitra a Sereď. Klienti tak majú možnosť využiť špecializované poradenstvo a informačný servis zameraný na právnu a zdravotnú oblasť.

Dátumy služieb s odborníkmi pre mesto NITRA

Právnik

 • 29.september 2011
 • 27.október 2011
 • 24.november 2011
 • 29.december 2011

Zdravotná sestra

 • 1.september 2011
 • 6.október 2011
 • 3.november 2011
 • 1.december 2011

Dátumy služieb s odborníkmi pre mesto SEREĎ

Právnik

 • 30.september 2011
 • 28.október 2011
 • 25.november 2011
 • 30.december 2011

Zdravotná sestra

 • 2.september 2011
 • 7.október 2011
 • 4.november 2011
 • 2.december 2011

Ďakujeme Mestu NITRA, že finančne podporili tento projekt!

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie