Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Ponuka dobrovoľníctva

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS hľadá šikovných/é dobrovoľníkov/čky, ktorí/é majú záujem podieľať sa na práci s deťmi a mládežou.

Ponúkame:

  • dynamické fungovanie v mladom tíme
  • získanie vedomosti a zručností v práci s deťmi a mládežou
  • náhľad na fungovanie v neziskovom sektore
  • školenia a možnosť vzdelávať sa v danej oblasti

Záujemcovia/kyne o dobrovoľnícku činnosť v Nízkoprahovom klube pre deti a mládež CIRKUS posielajte svoje životopisy a motivačné listy do 15. 10. 2011 na: martin.stormnr@gmail.com

Bližšie info na: martin.stormnr@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu!

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie