Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Preventívne stretnutia pri príležitosti dňa 18. Októbra - Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Pracovníci Združenia STORM uskutočnili 26.10.2011 preventívne stretnutie o problematike obchodovania s ľuďmi so žiakmi ubytovanými na školskom internáte na Cabajskej ulici č. 10 v Nitre. Dve stretnutia boli tejto problematike venované aj v rámci skupinovej práce s mladými ľuďmi navštevujúcimi Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS.

Stretnutie pozostávalo z preventívneho filmu, po ktorom bola vedená diskusia. Účastníci sa tiež oboznámili s mechanizmom obchodovania s ľuďmi a prostredníctvom aktivity „Kufor“ im boli odovzdané dôležité kontakty a informácie potrebné pred cestou do zahraničia. Téma obchodovania s ľuďmi je stále málo diskutovanou témou. Z tohto dôvodu sa ju Združenie STORM rozhodlo priblížiť mladým ľuďom, pre ktorých sa stáva aktuálnou po skončení školy.

Interaktívne preventívne stretnutia o obchodovaní s ľuďmi sa najbližšie uskutočnia 5. Decembra 2011 v priestoroch Fóra Mladých, na ulici Fraňa Mojtu, v Nitre.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie