Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Preventívne stretnutia pri príležitosti dňa 18. Októbra - Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Pracovníci Združenia STORM uskutočnili 26.10.2011 preventívne stretnutie o problematike obchodovania s ľuďmi so žiakmi ubytovanými na školskom internáte na Cabajskej ulici č. 10 v Nitre. Dve stretnutia boli tejto problematike venované aj v rámci skupinovej práce s mladými ľuďmi navštevujúcimi Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS.

Stretnutie pozostávalo z preventívneho filmu, po ktorom bola vedená diskusia. Účastníci sa tiež oboznámili s mechanizmom obchodovania s ľuďmi a prostredníctvom aktivity „Kufor“ im boli odovzdané dôležité kontakty a informácie potrebné pred cestou do zahraničia. Téma obchodovania s ľuďmi je stále málo diskutovanou témou. Z tohto dôvodu sa ju Združenie STORM rozhodlo priblížiť mladým ľuďom, pre ktorých sa stáva aktuálnou po skončení školy.

Interaktívne preventívne stretnutia o obchodovaní s ľuďmi sa najbližšie uskutočnia 5. Decembra 2011 v priestoroch Fóra Mladých, na ulici Fraňa Mojtu, v Nitre.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie