Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

STEREO v piatich školách

Pred začiatkom školského roka 2011/2012 sme oslovili viaceré základné a stredné školy v Nitre a v okolí pre realizáciu preventívnych aktivít v oblasti závislostí. Výsledkom je, že v aktuálnom školskom roku uskutočňujeme preventívny program v piatich školách.

Do škôl dochádza stabilná dvojica vyškolených pracovníkov, ktorí skupinovo a interaktívne pracujú so žiakmi vytypovanej triedy výchovným poradcom či koordinátorom drogovej prevencie danej školy.

V súčasnom období sú to žiaci prvých ročníkov (stredné školy) a končiaceho ročníka (základná škola). Stretnutie s triedou sa uskutočňuje  vždy v rovnakom čase (deň, hodina) minimálne raz v mesiaci.

Pracovníci kladú dôraz na vybudovanie dôvery so žiakmi, prácu na reálnych základoch (filozofia harm reduction) a poznatkoch žiakov. Po absolvovaní každého preventívneho stretnutia pracovníci distribuujú žiakom info-edukačný materiál obsahujúci základné informácie o pomoci v danej oblasti (poskytnutie prvej pomoci, kontakty na odborníkov).

Spolupracujúce školy

  • Stredné odborné učilište, Levická 40, Nitra, Matej Oravec – Mgr. Zuzana Šťastná
  • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ul. 1. mája 500, Vráble, Mgr. Magdaléna Halásová – Mgr. Martin Valentíny Barbora Hurtišová – Bc. Petra Olšanská
  • Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Drážovská 14, Nitra, Mgr. Andrea Hugáňová – Mgr. Katarína Sedlárová
  • Stredná priemyselná škola stavebná Nitra, Cabajská 4, Nitra, Mgr. Magdaléna Halásová – Mgr. Martin Valentíny Barbora Hurtišová – Bc. Ivana Suchaničová
  • Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra, Mgr. Jana Gabrielová – Mgr. Katarína Chovancová
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie