Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

STEREO v piatich školách

Pred začiatkom školského roka 2011/2012 sme oslovili viaceré základné a stredné školy v Nitre a v okolí pre realizáciu preventívnych aktivít v oblasti závislostí. Výsledkom je, že v aktuálnom školskom roku uskutočňujeme preventívny program v piatich školách.

Do škôl dochádza stabilná dvojica vyškolených pracovníkov, ktorí skupinovo a interaktívne pracujú so žiakmi vytypovanej triedy výchovným poradcom či koordinátorom drogovej prevencie danej školy.

V súčasnom období sú to žiaci prvých ročníkov (stredné školy) a končiaceho ročníka (základná škola). Stretnutie s triedou sa uskutočňuje  vždy v rovnakom čase (deň, hodina) minimálne raz v mesiaci.

Pracovníci kladú dôraz na vybudovanie dôvery so žiakmi, prácu na reálnych základoch (filozofia harm reduction) a poznatkoch žiakov. Po absolvovaní každého preventívneho stretnutia pracovníci distribuujú žiakom info-edukačný materiál obsahujúci základné informácie o pomoci v danej oblasti (poskytnutie prvej pomoci, kontakty na odborníkov).

Spolupracujúce školy

  • Stredné odborné učilište, Levická 40, Nitra, Matej Oravec – Mgr. Zuzana Šťastná
  • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ul. 1. mája 500, Vráble, Mgr. Magdaléna Halásová – Mgr. Martin Valentíny Barbora Hurtišová – Bc. Petra Olšanská
  • Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Drážovská 14, Nitra, Mgr. Andrea Hugáňová – Mgr. Katarína Sedlárová
  • Stredná priemyselná škola stavebná Nitra, Cabajská 4, Nitra, Mgr. Magdaléna Halásová – Mgr. Martin Valentíny Barbora Hurtišová – Bc. Ivana Suchaničová
  • Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra, Mgr. Jana Gabrielová – Mgr. Katarína Chovancová
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie