Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

1. december - Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Združenie STORM v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Nitra a mestom Nitra pripravuje preventívne aktivity súvisiace so Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS.

V týždni od 28. novembra do 2. decembra 2011 sa uskutočnia preventívne stretnutia na základných a stredných školách v Nitre a okolí, v Seredi a Trnave. Stretnutia budú vedené pracovníkmi Združenia STORM a vyškolenými dobrovoľníkmi. Jednotlivé aktivity budú zamerané na informovanie o víre HIV a jeho prenose, ochorení AIDS, spôsoboch ochrany a legislatíve Slovenskej republiky v súvislosti so šírením HIV. Jedna z aktivít sa špecificky zameriava na mýty v problematike HIV/AIDS a náhľad na skutočnosť. Žiakom bude predstavená kampaň Červená stužka a distribuované informačno-edukačné materiály.

Okrem preventívnych stretnutí budú v tomto týždni na viacerých miestach umiestnené informačné stánky ponúkajúce letáky o HIV/AIDS a to konkrétne na fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, v Komunitnom centre v Nitre a na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Dňa 1. decembra 2011 sa bude konať sviečkový pochod, ktorý je vyjadrením spolupatričnosti ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a spomienkou na tých, ktorí zomreli v dôsledku tohto ochorenia. Začiatok je naplánovaný na 16:30. Trasa bude viesť od začiatku nitrianskej pešej zóny po Divadlo Andreja Bagara, kde sa vytvorí symbolický tvar stužky zo sviečok.

Sprievodnými podujatiami bude vystúpenie speváckeho zboru KatARS a koncert členov známych nitrianskych kapiel. Špecifické spojenie členov kapiel Andrejground, TRY a UNDERDOSE sa predstaví v rámci programu k sviečkovému pochodu už druhý rok. Program bude pokračovať o 19:00 preventívnym stretnutím o problematike HIV/AIDS v priestoroch Fóra Mladých na ulici Fraňa Mojtu 18.

Rovnako sa o 19:00 v Univerzitnom tvorivom ateliéri odohrá predstavenie El transcendental de salala (hrať sa má podľa pravidiel). Prestavenie pripravili študenti tretieho ročníka Učiteľstva hudobno-dramatického umenia, Katedry hudby PF UKF v Nitre. Režisérom je Mgr. Ladislav Tischler. Hoci dej nepojednáva priamo o HIV približuje divákovi „inakosť“, ktorá nie je žiaduca u väčšiny ľudí. Na základe tejto paralely padlo rozhodnutie zaradiť El transcendental de salala (hrať sa má podľa pravidiel) do sprievodného programu.

Okrem hlavných organizátorov na príprave podujatia spolupracujú Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fórum Mladých, ARS STUDIO a i. Grafické spracovanie informačného letáku o HIV/AIDS a plagátu k sviečkovému pochodu poskytol Daniel Kosír. Špeciálne poďakovanie za výbornú spoluprácu patrí Mgr. Pavlovi Ferčákovi.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie