Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Aj v tomto roku sa problematike HIV/AIDS venovala pozornosť.

Združenie STORM v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Nitra a Mestom Nitra ogranizovalo aj tento rok niekoľko typov aktivít súvisiacich s týmto dňom.

V dňoch 28.11.- 02.12.2011 sa uskutočnili prednášky na stredných a základných školách v mestách Nitra, Sereď a Trnava, počas ktorých 15 pracovníkov Združenia STORM a 17 vyškolených dobrovoľníkov interaktívnou formou viedli dialóg s mladými ľuďmi. Špeciálnu pozornosť venovali najmä stereotypom prevládajúcim v tejto téme a rizikovému správaniu.

Do prevencie sa zapojili v Nitre a okolí 2 základné školy, 7 stredných škôl, 2 školské internáty, na ktorých sa dokopy zrealizovalo 16 prednášok. V meste Sereď to bolo 1 gymnázium s 3 prednáškami a v meste Trnava 2 stredné školy so 17 prednáškami.

Viac než 760 študentov malo možnosť diskutovať o svojich názoroch na túto chorobu. Aktivity vyvrcholili spoločným tichým Sviečkovým pochodom, na ktorom sa zúčastnila široká verejnosť a pripnutím červenej stužky sa vyjadrila podpora ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctila pamiatka tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.

Počas hudobného vystúpenia speváckeho zboru KatARS a koncertu členov hudobných kapiel (Andrejground, TRY, Underdose) sa na Svätoplukovom námestí v Nitre rozdávali letáky, červené stužky a pozvánky na verejnú prednášku na túto tému vo Fóre Mladých v Nitre a na divadelné predstavenie El transcendental de salala (hrať sa má podľa pravidiel) v podaní študentov 3. Ročníka Učiteľstva hudobno-dramatického umenia Katedry hudby, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v Univerzitnom Tvorivom Ateliéri v Nitre.

Taktiež sa v 7 informačných stánkoch ponúkali informačno-edukačné materiály a stužky. Spolupracujúcimi organizáciami bolo Krajské osvetové stredisko, Nitra, Komunitné centrum, Fórum mladých, UKF Nitra a TU v Trnave, ARS STUDIO a iní.

Sviečky na Sviečkovom pochode sponzorovala 101 drogerie, Emil Krajčík s.r.o. Senica a Farby Laky L & Š Novozámocká ulica, Nitra. Špeciálne poďakovanie patrí Paľovi Ferčákovi za pomoc pri organizácii Sviečkového pochodu a všetkým pracovníkom i dobrovoľníkom Združenia STORM, ktorí sa rozhodli podporiť túto činnosť.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie