Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Aj v tomto roku sa problematike HIV/AIDS venovala pozornosť.

Združenie STORM v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Nitra a Mestom Nitra ogranizovalo aj tento rok niekoľko typov aktivít súvisiacich s týmto dňom.

V dňoch 28.11.- 02.12.2011 sa uskutočnili prednášky na stredných a základných školách v mestách Nitra, Sereď a Trnava, počas ktorých 15 pracovníkov Združenia STORM a 17 vyškolených dobrovoľníkov interaktívnou formou viedli dialóg s mladými ľuďmi. Špeciálnu pozornosť venovali najmä stereotypom prevládajúcim v tejto téme a rizikovému správaniu.

Do prevencie sa zapojili v Nitre a okolí 2 základné školy, 7 stredných škôl, 2 školské internáty, na ktorých sa dokopy zrealizovalo 16 prednášok. V meste Sereď to bolo 1 gymnázium s 3 prednáškami a v meste Trnava 2 stredné školy so 17 prednáškami.

Viac než 760 študentov malo možnosť diskutovať o svojich názoroch na túto chorobu. Aktivity vyvrcholili spoločným tichým Sviečkovým pochodom, na ktorom sa zúčastnila široká verejnosť a pripnutím červenej stužky sa vyjadrila podpora ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctila pamiatka tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.

Počas hudobného vystúpenia speváckeho zboru KatARS a koncertu členov hudobných kapiel (Andrejground, TRY, Underdose) sa na Svätoplukovom námestí v Nitre rozdávali letáky, červené stužky a pozvánky na verejnú prednášku na túto tému vo Fóre Mladých v Nitre a na divadelné predstavenie El transcendental de salala (hrať sa má podľa pravidiel) v podaní študentov 3. Ročníka Učiteľstva hudobno-dramatického umenia Katedry hudby, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v Univerzitnom Tvorivom Ateliéri v Nitre.

Taktiež sa v 7 informačných stánkoch ponúkali informačno-edukačné materiály a stužky. Spolupracujúcimi organizáciami bolo Krajské osvetové stredisko, Nitra, Komunitné centrum, Fórum mladých, UKF Nitra a TU v Trnave, ARS STUDIO a iní.

Sviečky na Sviečkovom pochode sponzorovala 101 drogerie, Emil Krajčík s.r.o. Senica a Farby Laky L & Š Novozámocká ulica, Nitra. Špeciálne poďakovanie patrí Paľovi Ferčákovi za pomoc pri organizácii Sviečkového pochodu a všetkým pracovníkom i dobrovoľníkom Združenia STORM, ktorí sa rozhodli podporiť túto činnosť.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie