Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Fotogaléria, projekt Cirkus

logo projektu Cirkus

CIRKUS - Projekty

Cesta statočných

V roku 2015 sa NPDM CIRKUS podarilo vystavať „Cestu statočných“ v areáli Komunitného centra na Klokočine s podporou Nitrianskej komunitnej nadácie. Cesta pozostávala z rôznych drevených prekážok, pneumatík a iných prekážok, ktoré účastníci komunitnej akcie mali možnosť prekonávať. Akcia bola určená najmä pre nadšených mladých športovcov, ktorí radi prekonávajú svoje limity. Pasívnejší návštevníci mohli pokojne relaxovať v novo vybudovanej „zóne oddychu“, ktorá pozostávala z paletových lavičiek či stolíka s občerstvením. Na svoje si prišli mladší aj starší návštevníci, pretože program bol pestrý a priniesol aktivity pre každého.

Športom k rovnosti

S podporou nadácie Orange sa nám v lete v roku 2016 podarilo zorganizovať komunitnú akciu na sídlisku Klokočina, ktorá sa niesla v znamení športových hier pre každého. Cieľom bolo prostredníctvom športovej činnosti spájať ľudí bez rozdielov veku, rasy, národnosti či sociálneho statusu... Okrem športovcov sa mohli angažovať aj umelci pri natieraní nového paletového nábytku, ktorý doplnil „zónu oddychu“. Následne na to bol priestor pre záhradkárov, ktorí si mohli do pneumatík vysadiť kvetinky či rastlinky. Pre malých pestovateľov bola v ponuke tvorba vlastného črepníka so sadením byliniek. Akciu sprevádzalo ešte mnoho iných aktivít, ktoré robili radosť každému.

Poď von

Rok 2017 sa niesol v znamení osláv. NPDM CIRKUS oslávil svoje 10. narodeniny, ktoré oslávil na komunitnej akcii v mieste jeho pôsobenia na sídlisku Klokočina. Cieľom podujatia bolo dostať deti, mladých i starších ľudí „VON“ z pohodlia svojich domovov a ukázať im možnosti využívania voľného času pre mladých. Zároveň akcia spájala všetky vekové kategórie, pre ktoré bol pripravený program v podobe súťaží a iných aktivít. Program spestrilo vystúpenie mladého speváckeho talentu a výstava fotografií mladých talentov zo sídliska Klokočina.

Otvorenie komunitnej záhradky na Klokočine

Komunitné Centrum na Nedbalovej 17 sa pýši krásne zakvitnutou záhradkou. V roku 2018 sa Programu CIRKUS podarilo zrealizovať projekt výstavby komunitnej záhradky. Realizácia prebehla vďaka finančnej podpore z Nitrianskej komunitnej nadácie. Otvorenie záhradky sa uskutočnilo formou tradičnej komunitnej akcie. Akciu sprevádzalo množstvo aktivít, ako napr. samotné vysadzánie byliniek, športové či kreatívne aktivity, príjemná hudba, dobré jedlo a mnoho odmien, ktoré sa ralizovali z finančnej podpory Nadácie pre deti Slovenska a firmy Jaguár. Záhradka spojila opäť všetky generácie a z pohodlia svojich domovov vytiahla malých i veľkých späť do prírody.

Nitriansky piknik

V júni 2014 sme usporiadali komunitnú akciu Nitriansky piknik, ktorá spájala komunity z viacerých častí sídliska. Hlavným cieľom akcie bolo vytvoriť priestor na trávenie voľného času pre občanov z častí sídliska a posilniť tak vzťahy v komunite. Bohatý sprievodný program bol určený pre malých, mladých i starších. Počas pikniku sa mohli deti a mládež zúčastniť viacerých športových hier ako futbal, florbal, strieľanie z luku a pod. Celý piknik bol sprevádzaný aj kultúrnymi vystúpeniami rôznych hudobných skupín a rovnako aj výstavou fotiek „Sídlisko cez objektív“ vytvorených na sídlisku Klokočina.

EkoChata

Projekt EkoChata sa realizoval v mesiaci máj 2014, kedy mali deti a mládež možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho víkendu zameraného na témy ekológia, ochrana životného prostredia a vandalizmus. Počas pobytu sa organizovalo viacero workshopov a aktivít vedených na dané témy.

Letné cirkusovanie

Komunitná akcia zameraná na zdravotný životný štýl sa konala v júli 2013 v priestoroch areálu Komunitného centra na Klokočine. Akcia bola určená najmä pre deti a mládež, ktoré sa zúčastnili viacerých športových disciplín ako napríklad futbalový turnaj, streetbalový turnaj, skákanie na trampolíne, tancovanie na hip hopovú hudbu ale i zdolanie prekážkovej dráhy. Okrem iného deti mohli v tvorivej dielni vytvárať napríklad aj náušnice a rovnako sa naučili aj niečo z modernej alchýmie.

Zletnievanie

23. júna 2012 patril areál Komunitného centra na Nedbalovej ulici obyvateľom sídliska Klokočina. Akcia bola zameraná na aktívne a zdravé trávenie voľného času. Zapojiť sa do futbalového a hokejbalového turnaja mohli zapojiť všetci, ktorí mali. Okrem týchto hlavných aktivít bolo mnoho sprievodných. Radosť si mohli spraviť najmenší sladkou odmenou, ak prekonali päťboj alebo rozhýbať svoje boky mohli všetci, ktorí sa zúčastnili troch blokov zumby s profesionálnou trénerkou. Počas celého trvania sa mohol každý osviežiť nápojom.

Stromy a my

V októbri 2010 sme realizovali komunitnú akciu s titulom Stromy a my, kde sme spolu s klientmi klubu CIRKUS, ich rodinnými príslušníkmi, členmi komunity sídliska a ostatnými neziskovými organizáciami vysadili v okolí Komunitného centra vyše 20 stromov a okolo 50 kríkov. Akcia mala úspech a pozitívny ohlas aj v médiách.

Návštevy v klube

Od roku 2009 spolupracujeme s externými odborníkmi, ktorí prichádzajú za klientmi do klubu a interaktívnou formou preberajú aktuálne témy. Na návšteve v klube boli odborníci z rôznych profesií. Napr. gynekológ, ktorý dievčatám odpovedal na zvedavé otázky. Policajtku, ktorá klientom priblížila legislatívu týkajúcu sa mladistvých. Navštívila nás tiež odborníčka z úradu práce, ktorá klientom pomáhala v orientácii a výbere stredných škôl. Tiež psychologička a dvaja odborníci na prevenciu závislostí. V lete nás čaká stretnutie so zdravotníkmi z Červeného kríža, ktoré bude zamerané na prvú pomoc.

TOZMEMI

Akciu TOZMEMI sme usporiadali v roku 2008 spolu s Komunitným centrom, v ktorom klub CIRKUS sídli. Išlo o prezentáciu mladých umelcov a spoznanie svojej komunity.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie