Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

logo projektu Echo

ECHO - Charakteristika

Program ECHO Združenia STORM realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Realizujú sa najmä v Nitre, Trnave a Seredi.

Bezpečný Valentín - prevencia v oblasti nakazenia sa pohlavne prenosnými chorobami (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné). Pracovníci vo večerných hodinách v období 2. februárového týždňa navštevujú bary, pohostinstvá a prostredníctvom letákov distribuujú a dopĺňajú informácie o problematike pohlavných chorôb bežnej populácii v Nitre, Trnave a Seredi. Projektu predchádzal projekt AMORES, prvý krát realizovaný v roku 2005 v Nitre.

Komunitné akcie - zamerané na spájanie komunity obyvateľov sídliska Klokočina realizované prevažne v lete formou piknikov či športových dní.

Chill out zóna na festivaloch - prevencia na menších lokálnych festivaloch, kde sú ponúkané informácie o možnostiach znižovania rizík interaktívnou formou pre účastníkov festivalu. - prevencia na menších lokálnych festivaloch, kde sú ponúkané informácie o možnostiach znižovania rizík interaktívnou formou pre účastníkov festivalu.

Míľa pre mamu - je kutlúrno - zábavné popoludnie pre celé rodiny. Pri príležitosti Dňa matiek sa Združenie STORM tejto akcie zúčastňuje v spolupráci s MC Klokanček v Nitre od roku 2008.

Mestské oslavy MDD – v spolupráci s mestom Nitra a inými organizáciami pracovníci Združenia STORM pripravujú hrové aktivity pre deti pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí.

Prednášková činnosť na tému Obchodovania s ľuďmi - pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovania s ľuďmi realizuje Združenie STORM interaktívne prednášky zamerané na teoretické východiská a praktické rady k problematike Obchodovania s ľuďmi pre mladých ľudí.

Celoslovenské konferencie pre odbornú a laickú verejnosť - organizovanie konferencií na aktuálne témy pre odbornú ale aj laickú verejnosť s cieľom približovania aktuálnych tém a prepájania teórie a praxe pomáhajúcich pracovníkov.

Sviečkový pochod HIV/AIDS spojený s prednáškovou činnosťou - preventívna a osvetová akcia realizovaná pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS. Jej cieľom je vyjadrenie spoluúčasti ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a informovanie verejnosti o problematike HIV/AIDS. Prednášky pre verejnosť sa realizujú interaktívne od roku 2009.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie