Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

logo projektu Echo

ECHO - Charakteristika

Program ECHO Združenia STORM realizuje aktivity smerujúce k osvetovej a preventívnej činnosti od svojho vzniku. Prevažne ide o krátkodobé akcie, uskutočňované pravidelne. Realizujú sa najmä v Nitre, Trnave a Seredi.

Bezpečný Valentín - prevencia v oblasti nakazenia sa pohlavne prenosnými chorobami (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné). Pracovníci vo večerných hodinách v období 2. februárového týždňa navštevujú bary, pohostinstvá a prostredníctvom letákov distribuujú a dopĺňajú informácie o problematike pohlavných chorôb bežnej populácii v Nitre, Trnave a Seredi. Projektu predchádzal projekt AMORES, prvý krát realizovaný v roku 2005 v Nitre.

Komunitné akcie - zamerané na spájanie komunity obyvateľov sídliska Klokočina realizované prevažne v lete formou piknikov či športových dní.

Chill out zóna na festivaloch - prevencia na menších lokálnych festivaloch, kde sú ponúkané informácie o možnostiach znižovania rizík interaktívnou formou pre účastníkov festivalu. - prevencia na menších lokálnych festivaloch, kde sú ponúkané informácie o možnostiach znižovania rizík interaktívnou formou pre účastníkov festivalu.

Míľa pre mamu - je kutlúrno - zábavné popoludnie pre celé rodiny. Pri príležitosti Dňa matiek sa Združenie STORM tejto akcie zúčastňuje v spolupráci s MC Klokanček v Nitre od roku 2008.

Mestské oslavy MDD – v spolupráci s mestom Nitra a inými organizáciami pracovníci Združenia STORM pripravujú hrové aktivity pre deti pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí.

Prednášková činnosť na tému Obchodovania s ľuďmi - pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovania s ľuďmi realizuje Združenie STORM interaktívne prednášky zamerané na teoretické východiská a praktické rady k problematike Obchodovania s ľuďmi pre mladých ľudí.

Celoslovenské konferencie pre odbornú a laickú verejnosť - organizovanie konferencií na aktuálne témy pre odbornú ale aj laickú verejnosť s cieľom približovania aktuálnych tém a prepájania teórie a praxe pomáhajúcich pracovníkov.

Sviečkový pochod HIV/AIDS spojený s prednáškovou činnosťou - preventívna a osvetová akcia realizovaná pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS. Jej cieľom je vyjadrenie spoluúčasti ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a informovanie verejnosti o problematike HIV/AIDS. Prednášky pre verejnosť sa realizujú interaktívne od roku 2009.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie