Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

ESF projekty

Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji

Združenie STORM vo svojom programe CIRKUS od 2.1.2018 začalo s realizáciou projektu pod názvom Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac o projekte

Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Združenie STORM vo svojich programoch KROK VPRED a ZÓNA od 2.1.2018 začalo s realizáciou nového dlhodobého projektu pod názvom Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac o projekte

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie