Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Združenie STORM, CPIS BUDÚCNOSŤ a Mesto Nitra realizujú spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí.

Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi citlivou témou, ktorá je napriek vyspelej spoločnosti stále tabuizovaná. Presne tak isto ako problém závislosti v rodine, v partnerských vzťahoch, v domácnosti. Obete násilia a závislosti často prežívajú beznádej a zúfalstvo, ktoré vyplývajú z nedostatku informácií o tom, ako riešiť túto situáciu. Ak obeť nevie čo má robiť, nevie ako postupovať a na koho sa obrátiť, stáva sa realitou, že svoj problém nerieši. Práve preto sa rozhodli CPIS BUDÚCNOSŤ n.o., Združenie STORM a Mesto Nitra spojiť a získali grant z Programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaný z projektového grantu z FM EHP/NFM, štátneho rozpočtu SR.

Prvá etapa projektu bude prebiehať na ulici, vyhľadávaním a kontaktovaním ľudí, ktorí užívajú drogy a môžu byť zároveň obeťami násilia. Priamo v teréne i v kontaktnom centre budú profesionálni terénni a kontaktní pracovníci informovať o možnostiach pomoci a posilňovať ich motiváciu situáciu riešiť. Túto etapu projektu zabezpečí Združenie STORM v meste Nitra, Sereď, Trnava.

Otvorením nového poradenského centra pre všetkých obyvateľov Nitry, ktorí zažívajú násilie spojené so závislosťou sa otvorí priestor pre bezpečie, podporu, ochranu a sprevádzanie. Právnym a sociálnym poradenstvom pomôžu pracovníci centra stabilizovať klientom ťažké podmienky. Okrem toho budú môcť prísť záujemcovia aj na skupiny, kde môžu stretnúť iných ľudí s podobnými zážitkami. Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich skúseností s inými je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby sú poskytované zadarmo. Túto etapu projektu zabezpečí Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o..

Obyvatelia môžu využiť služby v CPIS BUDÚCNOSŤ n.o. na Wilsonovom nábr. 82 v Nitre podľa nasledujúceho rozpisu:

DEŃ ČAS CPIS BUDÚCNOSŤ Wilsonovo nábrežie 82, Nitra
Pondelok 9:00 - 13:00 špecializované sociálne poradenstvo
Utorok 10:00 - 12:00 právne poradenstvo
Streda 16:00 - 18:00 skupinové stretnutie každý tretí štvrtok v mesiaci
Štvrtok 9:00 - 13:00 špecializované sociálne poradenstvo
Piatok 9:00 - 13:00 telefonické a on-line sociálne poradenstvo 0908 022 452 / www.e-poradna.sk

Súčasťou projektu je tiež naplánovaná odborná konferencia v marci 2016 a deň otvorených dverí pre verejnosť.

Projekt podporili:

Budúcnosť bez násilia n.o., EAA Grants, Mesto Nitra, Úrad vlády SR

Aktuálne z projektu:

Záverečná obsahová správa z realizácie projektu

Združenie STORM uzavrelo projekt pre obete násilia, avšak pomoc a podpora pokračuje ďalej.

Pozrite sa, ako to vyzera v našej partnerskej organizácií BUDÚCNOSŤ n.o.

Tlačová správa z priebežnej realizácie projektu k 25.10.2016 (PDF)

Priebežná správa o realizácií projektu (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí (PDF)

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.

Tlačová správa zo zahájenia projektu 18.11.2015 (PDF)

Združenie STORM sa stalo partnerom v projekte pomoci osobám ohrozeným závislosťou a násilím.

Komunikačné materiály:

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie