Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

PRÁVO PRE VŠETKÝCH

Právo pre všetkých - bez výnimky. Právo na informácie, na vedomosti, na poskytované služby, na dodržiavanie ľudských práv. Pretože nízke povedomie v oblasti ľudských práv a práv vo všeobecnosti často vedie k ich porušovaniu.

Združenie STORM vďaka podpore z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovalo v rokoch 2015 - 2016 nový osvetový projekt na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní ľudských práv.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Práve tieto cieľové skupiny sú mnoho krát svedkami porušovania ľudských práv a ich dôsledkov. Zvýšením informovanosti a podporou v ťaživých okolnostiach môžu spolu s terénnymi a kontaktnými sociálnymi pracovníkmi životnú situáciu zmierniť alebo vyriešiť. Pravidelný kontakt s cieľovou skupinou prebiehal každý týždeň v troch mestách - v Nitre, Seredi a Trnave priamo na ulici alebo v kontaktnom centre ZÓNA. Klienti okrem informácií mali možnosť využiť aj právne poradenstvo.

Inovatívnou súčasťou projektu boli workshopy vedené v spolupráci s policajným zborom v jednotlivých mestách. Cieľom týchto opätovných stretnutí bolo vzájomné spoznanie sa, zdieľanie informácií, vytváranie spoločných bodov na diskusiu v prospech klienta.

Projekt „Právo pre všetkých“ bol podporený sumou 14299,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu „Právo pre všetkých“ je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Projekt podporili:

Nadácia otvorenej spoločnosti, EEA Grants

Fotogaléria

Aktuálne z projektu:

Záverečná správa o realizácií celoslovenskej konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí (PDF)

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.

Tlačová správa z realizácie projektu (PDF)

Právo pre všetkých je nový projekt Združenia STORM podporený z FM EHP 2009-2014 prostredníctvom NOS - OSF.

Komunikačné materiály:

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie