Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

PRÁVO PRE VŠETKÝCH

Právo pre všetkých - bez výnimky. Právo na informácie, na vedomosti, na poskytované služby, na dodržiavanie ľudských práv. Pretože nízke povedomie v oblasti ľudských práv a práv vo všeobecnosti často vedie k ich porušovaniu.

Združenie STORM vďaka podpore z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného Nadáciou otvorenej spoločnosti začalo od polovici októbra realizovať nový osvetový projekt na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní ľudských práv.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Práve tieto cieľové skupiny sú mnoho krát svedkami porušovania ľudských práv a ich dôsledkov. Zvýšením informovanosti a podporou v ťaživých okolnostiach môžu spolu s terénnymi a kontaktnými sociálnymi pracovníkmi životnú situáciu zmierniť alebo vyriešiť.Pravidelný kontakt s cieľovou skupinou prebieha každý týždeň v troch mestách - v Nitre, Seredi a Trnave priamo na ulici alebo v kontaktnom centre ZÓNA. Klienti okrem informácií majú možnosť využiť aj právne poradenstvo.

Inovatívnou súčasťou projektu sú workshopy vedené v spolupráci s policajným zborom v jednotlivých mestách. Cieľom týchto opätovných stretnutí bude vzájomné spoznanie sa, zdieľanie informácií, vytváranie spoločných bodov na diskusiu v prospech klienta.

Projekt „Právo pre všetkých“ bol podporený sumou 14299,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu „Právo pre všetkých“ je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Projekt podporili:

Nadácia otvorenej spoločnosti, EEA Grants

Fotogaléria

Aktuálne z projektu:

Záverečná správa o realizácií celoslovenskej konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach (PDF)

Zborník z konferencie Nenásilne o násilí (PDF)

Ponúkame Vám na stiahnutie zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - hovorme o právach.

Tlačová správa z realizácie projektu (PDF)

Právo pre všetkých je nový projekt Združenia STORM podporený z FM EHP 2009-2014 prostredníctvom NOS - OSF.

Komunikačné materiály:

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie