Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Fotogaléria, projekt Zóna

logo projektu Zóna

ZÓNA - Projekty

3P – práca, pomoc, podpora

Od roku 2016 sa spustil program 3P, ktorý zabezpečuje podporu a pomoc klientom programu ZÓNA. Klienti majú možnosť si odpracovať financie, ktoré sú následne použité na vopred určený účel – skvalitnenie životnej situácie klienta. Napríklad – vybavenie občianskeho preukazu, zaplatenie časti zdravotného poistenia, kúpa jedla či iné. Program je zameraný na krátkodobé ciele a posilnenie dobrých pracovných návykov. Zároveň je to odrazom pre ďalšie kroky na zlepšenie života.

PRACOVNÉ PORADENSTVO

V roku 2014 sa pracovníci programu ZÓNA spolu s klientmi (obyvateľmi v meste Sereď v ťažkých alebo rizikových životných situáciách) zameriavali na zvýšenie schopností a zručností v oblasti aktívneho hľadania práce. Prvá časť aktivít bola venovaná posilneniu vnútorných zdrojov klientov a získaniu praktických zručností v písaní životopisu, komunikácie na pohovoroch, práce s motiváciou a pod. Druhá časť aktivít bola smerovaná na budovanie a posilnenie siete zamestnávateľov a pracovných agentúr v meste Sereď. Počas trvania projektu sa zároveň sekundárne upozorňovalo aj na problematiku obchodovania s ľuďmi (nútená práca a iné) a poskytovali praktické preventívne rady.

VYHĽADÁVANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V MESTE SEREĎ

Cieľom je mapovať najčastejšie lokality mesta Sereď, v ktorých sa zdržujú ľudia bez domova, ktorí sú zároveň užívateľmi drog. Prostredníctvom kontaktnej práce pracovníci ponúkajú základné služby - poradenstvo, informačný servis a materiálne prostriedky ako napr. potravinový, zdravotnícky, bezpečnostný servis a pod.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie