Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Fotogaléria, projekt Zóna

logo projektu Zóna

ZÓNA - Projekty

PRACOVNÉ PORADENSTVO

V roku 2014 sa pracovníci programu ZÓNA spolu s klientmi (obyvateľmi v meste Sereď v ťažkých alebo rizikových životných situáciách) zameriavali na zvýšenie schopností a zručností v oblasti aktívneho hľadania práce. Prvá časť aktivít bola venovaná posilneniu vnútorných zdrojov klientov a získaniu praktických zručností v písaní životopisu, komunikácie na pohovoroch, práce s motiváciou a pod. Druhá časť aktivít bola smerovaná na budovanie a posilnenie siete zamestnávateľov a pracovných agentúr v meste Sereď. Počas trvania projektu sa zároveň sekundárne upozorňovalo aj na problematiku obchodovania s ľuďmi (nútená práca a iné) a poskytovali praktické preventívne rady.

VYHĽADÁVANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V MESTE SEREĎ

Cieľom je mapovať najčastejšie lokality mesta Sereď, v ktorých sa zdržujú ľudia bez domova, ktorí sú zároveň užívateľmi drog. Prostredníctvom kontaktnej práce pracovníci ponúkajú základné služby - poradenstvo, informačný servis a materiálne prostriedky ako napr. potravinový, zdravotnícky, bezpečnostný servis a pod.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie