Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Zóna

logo projektu Zóna

ZÓNA - Charakteristika

Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď.

Program ZÓNA Združenia STORM vychádza z prístupu Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd), ochrany verejného zdravia, nízkoprahovej filozofie a venuje sa sekundárnej prevencii.

Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene. Služby sú klientom programu poskytované anonymne a bezplatne.

Ciele a úlohy programu ZÓNA

 • Zvyšovať poradenstvom motiváciu k zmene a prispieť k udržaniu a/alebo ku zlepšeniu životnej situácie.
 • Napomáhať poradenstvom pri zvládaní záťažových situácií.
 • Zlepšiť kvalitu života sociálnou asistenciou, zmierňovať a eliminovať predsudky a mýty.
 • Zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného infikovania krvou prenosných a pohlavných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení.

Cieľové skupiny programu ZÓNA

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v sex-biznise
 • rodinní príslušníci a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • obyvatelia mesta Sereď a iných miest
 • odborná a laická verejnosť

Poskytované služby programu ZÓNA

 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti
  pre injekčných užívateľov drog
  pre osoby pracujúce v sex-biznise
  pre rodinných príslušníkov a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • Kontaktná práca
 • Výmenný servis a distribúcia materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontakt s inými odborníkmi (právnik, zdravotná sestra, psychiater a pod.)
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (zdravotnícke a resocializačné zariadenia, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy, pracovné agentúry a pod.)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Pomoc pri administrácii dokumentov, žiadostí a listín
 • Uschovanie dôležitých dokumentov, listín
 • Použitie telefónu či počítača s pripojením na internet pri riešení aktuálnej sociálnej alebo zdravotnej situácie
 • Doručenie pošty klienta a využitie poštovej adresy kontaktného centra
 • Distribúcia informačno-edukačných materiálov
 • Základné neinvazívne zdravotné ošetrenie
 • Potravinový servis (instantná polievka, keks, čaj, voda)
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie