Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Zóna

logo projektu Zóna

ZÓNA - Charakteristika

Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď.

Program ZÓNA Združenia STORM vychádza z prístupu Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd), ochrany verejného zdravia, nízkoprahovej filozofie a venuje sa sekundárnej prevencii.

Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene. Služby sú klientom programu poskytované anonymne a bezplatne.

Ciele a úlohy programu ZÓNA

 • Zvyšovať poradenstvom motiváciu k zmene a prispieť k udržaniu a/alebo ku zlepšeniu životnej situácie.
 • Napomáhať poradenstvom pri zvládaní záťažových situácií.
 • Zlepšiť kvalitu života sociálnou asistenciou, zmierňovať a eliminovať predsudky a mýty.
 • Zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného infikovania krvou prenosných a pohlavných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení.

Cieľové skupiny programu ZÓNA

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v sex-biznise
 • rodinní príslušníci a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • obyvatelia mesta Sereď a iných miest
 • odborná a laická verejnosť

Poskytované služby programu ZÓNA

 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti
  pre injekčných užívateľov drog
  pre osoby pracujúce v sex-biznise
  pre rodinných príslušníkov a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • Kontaktná práca
 • Výmenný servis a distribúcia materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontakt s inými odborníkmi (právnik, zdravotná sestra, psychiater a pod.)
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (zdravotnícke a resocializačné zariadenia, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy, pracovné agentúry a pod.)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Pomoc pri administrácii dokumentov, žiadostí a listín
 • Uschovanie dôležitých dokumentov, listín
 • Použitie telefónu či počítača s pripojením na internet pri riešení aktuálnej sociálnej alebo zdravotnej situácie
 • Doručenie pošty klienta a využitie poštovej adresy kontaktného centra
 • Distribúcia informačno-edukačných materiálov
 • Základné neinvazívne zdravotné ošetrenie
 • Potravinový servis (instantná polievka, keks, čaj, voda)
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie