https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 10 rokov programu ZÓNA v Seredi

O nás / Blog

10 rokov programu ZÓNA v Seredi

Vtesnať 10 rokov do 2 500 znakov bez medzier. 250 znakov na rok, menej ako jeden znak na deň. Bez nocí, ktoré boli medzerami naplnenými často prácou tých, ktorým vďačíme za tých 10 rokov bez medzier.
Ale nemal som písať takto, lebo tomu vraj nie je rozumieť.

Skúsim čitateľne.

ZÓNA je pre mňa priestorom naplneným hlavne pocitom prijatia a pokoja, ale aj odbornosti, schopnosti povzbudiť a posilniť rodiacu sa zmenu vo vnútrach ľudí.


Ľudí traumatizovaných vlastnými rozhodnutiami.
Ľudí ovplyvňovaných nánosmi minulých dejov, nevhodnými rozhodnutiami rodičov a náhodnými skutočnosťami.
Ľudí brodiacich sa v močiaroch životných údelov, výkonov rôznych trestov za rôzne činy, v temných vodách nenávisti a sebalásky.
Ľudí zastretých obrovským smútkom, túžbou po niečom stále dokonalom a nikdy nekončiacom, čo nabáda k rôznym formám únikov, úletov a výletom kamkoľvek z toho, čo sa im zdá dnom.
Ľudí bezradných aj vševediacich, túžiacich aj rezignovaných, rozhľadených aj zadubených, pyšných aj bezprostredných, nahnevaných aj flegmatických, energických aj tichých ... ľudí, ktorí potrebujú práve tento priestor.

Pretože len máloktorý iný má pre nich dosť nízky prah a tak pri pokuse vstúpiť dnu zakopnú.
Pretože len málokde inde im načúvajú s úctou a hlbokou snahou o porozumenie, nech už ide o porozumenie čomukoľvek.
Pretože len málokde sa cítia bezpečne.
Pretože ... sa ich spýtaj prečo ešte.


Tento priestor znamená mnoho pre všetkých z nás, ktorí ho roky udržiavame v chode. Znamená mnoho pre všetkých, ktorí využívajú jeho prostredie a služby.

Za 10 rokov sme sa mnohé naučili.
Za 10 rokov sme sa hodne posunuli.

Okrem čaju a vifonky z plastu ponúkame spoluautorstvo knihy, prácu za adekvátnu mzdu vo voliteľnom čase, možnosť participovať na chode programu v rámci možností, možnosť skrášľovať okolie a zmysluplne využívať voľný čas, možnosť pravidelne uverejňovať diela v časopise, modelovať a tvoriť, alebo len pokojne sedieť a odpočívať po tom, čo unavuje.

Nič z toho by nebolo možné bez práce na pozadí.
Bez textov pre verejnosť, ako je tento.
Bez aktívnej práce na tvorbe projektov a iných formách tvorby rozpočtu v slovenskej realite.
Bez každodennej aktívnej a tvorivej, ale aj ľudsky ústretovej a odhodlanej činnosti pracovníčok a pracovníkov v priestore tohto kontaktného centra.
Bez podpory tých, ktorí porozumeli našej snahe a zámeru.
Bez porozumenia tých, pre ktorých je služba určená.
Bez všetkých vás, s ktorými priamo, alebo nepriamo spolupracujeme.
Teším sa, že som súčasťou toho celého.

A čo to teda vlastne oslavujeme?

Oslavujeme 10 rokov budovania, udržovania a zdokonaľovania priestoru naplneného hlavne pocitom prijatia a pokoja, ale aj odbornosti, schopnosti povzbudiť a posilniť rodiacu sa zmenu vo vnútrach ľudí.

Je to márna snaha?
NIEJE.
Aj my sme ľudia,
aj ty si človek,
aj v tvojom vnútri sa možno práve rodí zmena.

Mgr. Pavol Vančo – koordinátor programu ZÓNA, sociálny pracovník
foto: Lutzbauerphoto

https://www.high-endrolex.com/50