https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Pridajte sa k nám

Pridajte sa k nám

Voľné pracovné miesta  Pozícii vyhovujú osoby, ktoré
  * absolvovali vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v odboroch sociálna práca, psychológia, pedagogika a iné pomáhajúce profesie,
  * ovládajú Slovenský jazyk na komunikačnej úrovni,
  * sú bezúhonné,
  * sa vedia empaticky vcítiť. 


  Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS - Nitra 
  *priama práca v nízkoprahovom klube alebo v teréne, FIX časť medzi 14:30 až 19:30,
  *výkon priamej práce s cieľovými skupinami deti a mládež, rodiny, komunita,
  * flexibilný výber daných dní podľa preferencií a po vzájomnej dohode tímu,
  * poskytovanie špecializovaného poradenstva v témach zdravotných, sociálnych ale aj právnych na rôznej úrovni. Postupne prejdete interné vzdelávania združenia, všetko potrebné sa naučíte u nás :) Netreba mať obavy,
  * tvorba rôzne zameraných aktivít pre klientov/klientky,
  * mapovanie potrieb mládeže,
  * pravidelná účasť na pracovných stretnutiach a supervíziách,
  * pravidelná účasť na vzdelávaniach, niektoré prebiehajú aj počas víkendov,
  * administratívna práca - záznamy zo služby, štatistika,...
  ** ODMENA HM (alebo na živnosť) 7€/hod.

  Terénny program pre osoby užívajúce drogy a osoby pracujúce v sex-biznise KROK VPRED - Nitra, Sereď, Trnava
  * priama práca v uliciach miest vo večerných hodinách. Flexibilný výber daných dní, podľa preferencií a po vzájomnej dohode tímu.
  * poskytovanie špecializovaného poradenstva v témach zdravotných, sociálnych ale aj právnych na rôznej úrovni. Postupne prejdete interné vzdelávania združenia, všetko potrebné sa naučíte u nás :) Netreba mať obavy,
  * aplikácia Harm Reduction prístupu,
  * Distribúcia zdravotníckeho materiálu a materiálu na znižovanie rizík,
  * základné neinvazívne ošetrovanie,
  * spolupráca a asistencia pri testovaní, napr. tehotenský test,
  * sociálna asistencia na úrady, do obchodov a kde bude potrebné,
  * spolupráca na tvorbe časopisu STORMík,
  * mapovanie potrieb osôb, 
  * pravidelná účasť na pracovných stretnutiach a supervíziách,
  * pravidelná účasť na vzdelávaniach, niektoré prebiehajú aj počas víkendov,
  * administratívna práca - záznamy zo služby, štatistika, skladová evidencia...,
  ** ODMENA HM (alebo na živnosť) 7€/hod.

  Zamestnanecké výhody, benefity
  Benefity sú odstupňované podľa doby, ale aj pracovného nasadenia.

  * spolupodieľanie sa na výsledkoch jednej z TOP organizácií na Slovensku, ktorá má pôsobnosť v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji,
  * otvorená a priateľská atmosféra v každom tíme,
  * možnosť nastaviť si pracovný harmonogram podľa potreby – pracovník/pracovníčka si sám/a určuje, kedy bude pracovať, ktoré služby odpracuje – dôraz na osobnú zodpovednosť v práci – spoluzodpovednosť za chod programu,
  * pravidelná skupinová (tímová) supervízia s možnosťou zladiť si termín s tímom a supervízorom,
  * intervízia po každej službe,
  * školenia organizované odborníkmi zo Združenia STORM, ale aj externými odborníkmi s možnosťou navrhovať témy a okruhy školení,
  * účasť na konferenciách, školeniach a workshopoch mimo pracoviska,
  * možnosť stáže v iných organizáciách aj v zahraničí, ktoré sa venujú podobným témam,
  * možnosť využívať knižnicu Združenia STORM a navrhovať kúpu odbornej literatúry, ktorá sa v knižnici nenachádza,
  * pravidelné tímovice s možnosťou navrhovať miesto priebehu, aktivít...,
  * „STORMácky merč“ – tričká, mikiny, samolepky, pohľadnice....
  * pitný režim – káva, čaj, vitamíny ale aj nanuky sú k dispozícii počas pracovnej doby :) 

  Ak vás zaujala naša ponuka, 
  * zaregistrujte sa na našom vzdelávacom webe. Preštudujte videomateriály. Po úspešnom zvládnutí testu na min 75% nám príde automatická informácia. Bližšie informácie nájdete TU.
  * Následne zašlite životopis a motivačný list. Bližšie v ňom špecifikujte Vaše prednosti a skúsenosti, ale aj v ktorom programe máte záujem pracovať na e-mailovú adresu: info@zdruzeniestorm.sk

  Tešíme sa na spolupráce :)

Spolupráca pri záverečných školských prácach


Ďakujeme, že sa na nás obraciate. Veľmi radi budeme spolupracovať pri podkladoch k záverečným prácam (Bc., Mgr., PhD. ale i iné). Môžete sa na nás obrátiť, ak potrebujete štatistiku, vyplniť dotazník alebo aj zrealizovať rozhovor. Počet dotazníkov alebo rozhovorov si samozrejme dohodneme vopred tak, aby obe naše strany boli spokojné.

Môžete si vybrať jednu z foriem spoluprác, na ktorej sa bližšie dohodneme:
1. odpracovať dobrovoľnícke hodiny v rozsahu podľa náročnosti spolupráce (min 3 hod.) s možnosťou voľby mesta – Sereď, Nitra,

2. poskytnúť finančný dar podľa náročnosti spolupráce na účet SK88 1100 0000 0026 2677 2597 (min. 15 EUR), do poznámky uvediete Vaše meno a priezvisko,

3. poskytnúť nefinančný dar podľa náročnosti spolupráce - zdravotnícky materiál (napr. obväzy, dezinfekcia..), čistiace potreby, keksíky, wifonky, čokolády a pod. (min. v hodnote 15 EUR a viac). Klientky a klienti sa sladkému vždy potešia 

Pre viacej info sa môžete obrátiť na riaditeľa Združenia STORM, Pavla Ščasného, scasny@zdruzeniestorm.sk


Odborná prax

Združenie STORM je zazmluvneným praxovým strediskom niekoľkých univerzít na Slovensku. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej praxe v oblasti sociálnej práce a iných relevantných odborov nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk, Rámcová náplň práce na praxi v Združení STORM

Odborná stáž

Združenie STORM ponúka možnosť krátkodobej i dlhodobej odbornej stáže pre študentov i absolventov najmä odboru sociálna práca a iných relevantných odborov. Odborná stáž je orientovaná najmä na zdokonaľovanie sa v odborných metódach a technikách pri práci s klientom a pod dohľadom garanta stáže. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

Dobrovoľníctvo

Združenie STORM ponúka možnosti krátkodobej i dlhodobej dobrovoľníckej skúsenosti. Dobrovoľník si po dohode môže vybrať z viacerých najmä neodborných aktivít (pomoc pri organizovaní komunitných akcií, vyhľadávanie pohodených ihiel po uliciach mesta, grafické práce, príprava materiálu pre klientov a pod.) V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50