Pridajte sa k nám

Voľné pracovné miesta

Pridajte sa k nášmu tímu. Momentálne ponúkame: 3 miesta pre sociálnych pracovníkov /aj vyštudovaných v odbore sociálne služby a poradenstvo/.

V prípade záujmu nám pošlite mail so životopisom a motivačným listom na info@zdruzeniestorm.sk

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

  sociálny pracovník s užívateľmi drog 1/2 úväzok  

   Mzda: 370 EUR/HM/mesiac 

   Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny

   Miesto výkonu práce: Nitra, Sereď, Trnava


   sociálny pracovník s deťmi a mládežou 1/2 úväzok

   Mzda: 370 EUR/HM/mesiac

   Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny

   Miesto výkonu práce: Nitra


   sociálny pracovník s deťmi a mládežou 1 úväzok
   Mzda: 740 EUR/HM/mesiac

   Čas: flexibilný, aj podvečerné a večerné hodiny

   Miesto výkonu práce: Nitra


  • výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách
  • poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
  • organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej programov
  • rozvoj programu práce s rizikovými skupinami ľudí
  • administratívna činnosť nevyhnutná pre chod programu
  • aktívna účasť na pracovných a supervíznych stretnutiach

  Spolupráca pri záverečných školských prácach

  Záujemca o informácie k svojej záverečnej práci si môže vybrať z troch variant protislužby.

  Po dohode s nami môže záujemca:

  1. odpracovať dobrovoľnícke hodiny v rozsahu podľa náročnosti spolupráce
  2. poskytnúť finančný dar podľa náročnosti spolupráce ( min. 15 EUR a viac ),
  3. poskytnúť nefinančný dar podľa náročnosti spolupráce na zabezpečenie materiálu, čistiacich potrieb, potravinového servisu a pod. ( min. v hodnote 15 EUR a viac ).

  V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk. Všetky bližšie informácie o činnosti združenia nájdete na našom webe alebo na FB Združenie STORM.

  Odborná prax

  Združenie STORM je zazmluvneným praxovým strediskom niekoľkých univerzít na Slovensku. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej praxe v oblasti sociálnej práce a iných relevantných odborov nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk, Rámcová náplň práce na praxi v Združení STORM

  Odborná stáž

  Združenie STORM ponúka možnosť krátkodobej i dlhodobej odbornej stáže pre študentov i absolventov najmä odboru sociálna práca a iných relevantných odborov. Odborná stáž je orientovaná najmä na zdokonaľovanie sa v odborných metódach a technikách pri práci s klientom a pod dohľadom garanta stáže. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej stáže nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

  Dobrovoľníctvo

  Združenie STORM ponúka možnosti krátkodobej i dlhodobej dobrovoľníckej skúsenosti. Dobrovoľník si po dohode môže vybrať z viacerých najmä neodborných aktivit (balenie materiálu, pomocné práce, vyhľadávanie lokalít s infekčným materiálom, grafické práce a pod.) V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk