Pridajte sa k nám

Voľné pracovné miesta


Momentálne nemáme voľné miesta


Spolupráca pri záverečných školských prácach

Záujemca o informácie k svojej záverečnej práci si môže vybrať z troch variant protislužby.

Po dohode s nami môže záujemca:

  1. odpracovať dobrovoľnícke hodiny v rozsahu podľa náročnosti spolupráce
  2. poskytnúť finančný dar podľa náročnosti spolupráce ( min. 15 EUR a viac ),
  3. poskytnúť nefinančný dar podľa náročnosti spolupráce na zabezpečenie materiálu, čistiacich potrieb, potravinového servisu a pod. ( min. v hodnote 15 EUR a viac ).

V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk. Všetky bližšie informácie o činnosti združenia nájdete na našom webe alebo na FB Združenie STORM.

Odborná prax

Združenie STORM je zazmluvneným praxovým strediskom niekoľkých univerzít na Slovensku. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej praxe v oblasti sociálnej práce a iných relevantných odborov nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk, Rámcová náplň práce na praxi v Združení STORM

Odborná stáž

Združenie STORM ponúka možnosť krátkodobej i dlhodobej odbornej stáže pre študentov i absolventov najmä odboru sociálna práca a iných relevantných odborov. Odborná stáž je orientovaná najmä na zdokonaľovanie sa v odborných metódach a technikách pri práci s klientom a pod dohľadom garanta stáže. V prípade záujmu o vykonávanie odbornej stáže nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk

Dobrovoľníctvo

Združenie STORM ponúka možnosti krátkodobej i dlhodobej dobrovoľníckej skúsenosti. Dobrovoľník si po dohode môže vybrať z viacerých najmä neodborných aktivit (balenie materiálu, pomocné práce, vyhľadávanie lokalít s infekčným materiálom, grafické práce a pod.) V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@zdruzeniestorm.sk