https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 5 rokov v CIRKUSE

O nás / Blog

5 rokov v CIRKUSE

Petra k nám prišla ako praktikantka a dobrovoľníčka. A už s nami zostala. Jej dôvody si môžete prečítať v jej osobnom blogu.


Pôsobím v #ProgramCIRKUS ako sociálna pracovníčka v Nízkoprahovom Klube pre deti a mládež. Poskytujem klientom individuálne a online poradenstvo na rôzne pre nich aktuálne témy.


Prečo práve CIRKUS?
O celom procese môjho rozhodovania by bol fajn román. Pokúsim sa uviesť hlavné zlomové body, nech vás príliš nenudím:
1. Sama som bola ,,problémová“ teenagerka, aspoň som to často počúvala od dospelých. Čo znamená byť problémový? Spätne šípim, že mi nikto z nich nepoložil otázku, na ktorú by som v pätnástich poznala odpoveď(aspoň si to nepamätám). Mladým často kladiem otázky, pýtam sa také na ktoré odpoveď poznajú. Sú otvorené, jasné, nehodnotiace, aktívne ich počúvam. Možno práve to, chýbalo pätnásťročnému JA.

2. Moje vnútorné presvedčenie, že práca s mladými filozofiou Harm Reduction má zmysel. Hlboký, efektívny, niečo omnoho viac ako direktívny prístup formou príkazov/zákazov(verím však, že aj ten má svoj efekt, keď je použitý v správnej situácii).

3. Moje vysokoškolské štúdium na PU, dobrovoľníčenie, zameranie sa na mládež. Štúdium na UKF, prax a prvý kontakt so STORMom.

4. Profesijný rast vďaka STORMu. Možnosť byť v priamom kontakte s klientom od úplného začiatku, už počas praxe. Priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie sa prostredníctvom školení na rôzne témy podstatné pre prácu s mladými a sebapoznanie.

5. Spätná väzba.
Klientka 23r.: ,,Tešila som sa sem, že s tebou pokecám, poviem ako bolo v nemocnici. Pri tebe prichádzam na iné myšlienky“.

Klient 19r.: ,,Dlhšie som tu nebol, pracujem. Prídem sa sem povyprávať raz za tri mesiace, nahromadí sa mi toho a tu to zo seba dostanem“.


Čo je CIRKUS?
Mladí ľudia často potrebujú niečo iné. Preto im vieme byť na blízku rôznymi spôsobmi: v teréne, v klube, online, individuálne. Klub je bezpečný priestor pre mladých, prevažne zo sídliska Klokočina a jeho okolia. Vznikol s cieľom minimalizovať rizikové správanie páchané na cieľovej skupine mládeže a páchané ňou, tým zvyšovať bezpečie v meste. Naše nízkoprahové služby sú bezplatné, anonymné, určené pre každého bez rozdielu, prídeš a odídeš kedy chceš, len tak oddychuješ. Zapájame mladých do tvorby pravidiel, programu aktivít za účelom podpory preberania zodpovednosti za svoje konanie. Kontakt s klientom má podobu rozhovoru, často počas jeho voľnočasových aktivít.Za 5 rokov v Programe CIRKUS?

Vnímam rozšírenie služieb, ich počtu, pestrosti, rôznorodosti klientov a pracovníkov. Rozvinuli sme online poradenstvo, založili Instagram, každý rok sme realizovali komunitnú akciu, vernisáž fotografií z výletov, ktoré si sami klienti zmenežovali. Dodnes si pamätám brainstorming stretko s danou skupinou, tak inšpirujúce. Otvárajú mi dvere do ich sveta v každej skupinovej diskusii. Je to jeden zo stimulov, ktoré ma motivujú pri práci. 

Petra Fiľová, sociálna pracovníčka, program CIRKUS

https://www.high-endrolex.com/50