https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - 6 dôvodov, prečo chodíme do terénu a chceme spoznávať aj rodičov klientov

O nás / Blog

6 dôvodov, prečo chodíme do terénu a chceme spoznávať aj rodičov klientov

Program CIRKUS si ľudia najviac vizualizujú ako miesto, kam chodia deti a naši pracovníci sa im venujú. Pracovníci však nie sú len podávači lôpt a ceruziek, ale poskytujú spolubytie, poradenstvo, prevenciu alebo umožňujú realizáciu mnohých nápadov. Polovica týchto vecí sa deje priamo v uliciach, kam chodíme stretávať a kontaktovať mladých ľudí s našou rôznorodou ponukou aktivít. A nielen mladých ľudí.


V uliciach sídliska stretávame aj rodičov, miestnych psíčkarov, predavačky a sbskárov v obchodoch, bývalých klientov, súrodencov a iných rodinných príslušníkov, spokojných či nespokojných susedov... A prečo je vlastne dôležité stretávať všetkých týchto ľudí?


1. Pretože sú súčasťou života mladých ľudí, s ktorými pracujeme. Vedome alebo nevedome formujú ich osobnosti, ponúkajú im názory aj vzorce správania. Tvoria ich najbližšie každodenné kontakty.
2. Pretože patria do miestnej komunity, zaujímajú sa o svoje okolie a trávia v ňom svoj čas. Každým rozhovorom spoznávame miestnych ľudí a ich potreby, v ktorých napĺňaní sa môžeme stretnúť.
3. Pretože ulica je miestom pre všetkých a my sme otvorení rôznorodým dialógom, rozhovorom, diskusiám, kde sa všetci ovplyvňujeme navzájom. V našej práci nediskriminujeme kvôli veku či statusu.
4. Pretože mnohí rodičia sú aktívnymi členmi svojej komunity podporujú, zúčastňujú sa či vytvárajú verejnoprospešné aktivity, v ktorých môžeme spolupracovať. Možno sa staneme kolegami, podporovateľmi, vzájomnými dobrovoľníkmi.
5. Pretože veríme, že prevencia je zmysluplná a efektívna, keď sú do nej zapojení všetci zúčastnení. Našou snahou je oslovovať všetky strany od blízkej rodiny až po susedstvo, aby otvárali témy drog, šikany, záškoláctva a iných.
6. A hlavne preto, že rodičia si zaslúžia a právom chcú vedieť s kým a kde trávia ich deti svoj voľný čas, keď idú von s kamarátmi.


Cíťte sa slobodne prihovoriť sa nám v uliciach.

Mgr. Mária Ösziová
Koordinátorka nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS
E-mail: cirkus@zdruzeniestorm.sk
IG: zdruzenie_storm_cirkus
Tel. č.: 0948854412

https://www.high-endrolex.com/50