https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Aj malá zmena predstavuje veľký KROK VPRED

O nás / Blog

Aj malá zmena predstavuje veľký KROK VPRED

Veľmi trefné slová, ktoré charakterizujú moju prácu s klientmi, ale rovnako charakterizujú aj mňa. Závislosť vnímam ako komplexné ochorenie, ktoré si vyžaduje pohľady z rôznych odborov, vrátane sociálnej práce. Vnímam klientove aktuálne naladenie ako prioritu – ak chce urobiť nejakú životnú zmenu, je potreba ho v tom motivovať hneď tu a teraz. Ak by sme s klientom nepracovali princípom ,,tu a teraz“ je riziko, že tú motiváciu stratí a preto podporujeme malé zmeny. Aj viac malých krokov rovnako privedú človeka ku cieľu. A v tom vidím veľký zmysel.

Terénny program KROK VPRED bol prvý pilotný program Združenia STORM, ktorý vznikol v roku 2003. Klientmi tohto programu sú najmä injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise. V tomto programe pôsobím od roku 2014. Je to už 7 rokov ako chodím do ulíc za klientmi. Začala som ako praktikantka, následne som bola na pozícii kontaktnej pracovníčky, potom sociálna pracovníčka a dnes daný program aj koordinujem.

Môžem povedať, že spolu s programom som rástla aj ja. Ako odborne tak aj osobnostne. Každý jeden terén, ktorý som zažila bol niečím iný, niečím výnimočný, zaujímavý a hlavne zmysluplný, ktorý aj mňa posúval krok po krok vpred. Hlavne vďaka mojím kolegom a vďaka klientom.


V terénoch som sa stretla s rôznymi osudmi klientov, ktoré sú ozaj silné a náročné a niekedy vyzerajú ako bez únikové. Vnímam to najviac zo zdravotného hľadiska. Ako ich systém brzdí a vytvára zbytočné bariéry v procese uzdravenia. Na základe toho som sa začala viac a viac špecializovať v zdravotnom poradenstve, nakoľko som aj zdravotná sestra. Dnes im okrem sociálneho poradenstva poskytujem aj zdravotné. Klienti chodia aj za mnou keď majú nejaké zdravotné problémy – a riešime ich spoločne. Niekedy je to náročné, lebo veľká väčšina klientov má dlhy v zdravotnej poisťovni a nemajú peniaze na potrebnú liečbu. Hľadáme rôzne alternatívy ako liečiť/ošetriť aby to nebolo drahé, v prípade ako sa dokážu ošetriť samí doma. Ak je nevyhnutná lekárska starostlivosť hneď to klientom prízvukujem a v prípade potreby aj ideme s nimi k lekárovi. Ako vidieť aj sociálne aj zdravotné poradenstvo je v mojej práci s užívateľmi drog veľmi úzko späté a kľúčové k efektívnej pomoci.

Vďaka Implementačnej agentúre MPSVR SR som posledné 4 roky mohla tieto služby poskytovať pravidelne, bez obáv, že čo bude od nového nasledujúceho roku. Rovnako som mala zabezpečenú prácu aj ja. Takto som bola klientom ešte bližšie. 
sociálna pracovníčka, koordinátorka programu KROK VPRED NR - Mgr. Vesna Tomašik, PhD.
https://www.high-endrolex.com/50