https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Čo je to pomoc?

O nás / Blog

Čo je to pomoc?

Dlho som rozmýšlal nad zadaním pre blog a nakoniec som sa, asi ako vždy, rozhodol odignorovať všetky zadania a pokúsiť sa o niečo, čo mi dáva pocit vnútornej slobody a tým pádom aj hlboký zmysel.

Asi by som chcel písať hlavne o situáciách a pocitoch. O tom čo som sa naučil, čomu som uveril a prečo, čo som si uvedomil a kedy, ako som sa mýlil a kde to začalo, kto ma posunul a ako ...

V mojom texte nebudem mazať tri bodky na koncoch niektorých viet, pretože znamenajú nedokončený proces, rozbehnutý stroj, tečúcu rieku.

Chcem ti priblížiť, prečo robím veci, ktoré robím. Čo je za tým.

Tak ako kamarátovi, ktorého som stretol v športovom obchode. Ocenil, že pomáhame narkomanom. Potom ešte hovoril veľa slov, ale vo mne zostalo smutno z tej prvej vety. Z toho, že použil v jednej krátkej vete dva významy, s ktorými sa neviem nijako stotožniť.

Čo je to pomoc? Toto slovo sa u mňa hodne spája s významom slova moc. Ak niekomu pomáham, vnímam to tak, že časť diela vykonávam ja. Mám teda moc nad časťou toho, čo spoločne robíme. Toto ale v Združení STORM nerobím. Hlboko totiž rešpektujem rozhodnutia ľudí. Rozhodnutia, ktoré väčšinou nebývajú nejak skratové, ale skôr bývajú výsledkom nejakých procesov, situácií, skúseností a zážitkov, ktoré im predchádzajú.

Ako napríklad moje rozhodnutie dať výpoveď v práci a ocitnúť sa v stave, kedy som musel splácať úver, kedy som končil školu a musel som riešiť veci, ktoré rieši otec dvoch detí. Rozhodnutie dať v tomto stave výpoveď a ostať v úplnej neistote. Toto rozhodnutie by sa tiež mohlo zdať mnohým úplne skratové a nelogické, ale iba preto, že nevideli to všetko, čo ma k tomu počas obdobia viacerých rokov (nie teda sekúnd) smerovalo. Nechcem to tu pitvať, šak ak si volakedy robil nejaké rozhodnutie, asi si to pamätáš. Ten proces ...

Chcem len povedať, že pokiaľ nepoznám pozadie nejakého konania, len ťažko príde k jeho porozumeniu. V stave nevedomosti potom pomoc, o ktorej píšem vyššie, môže byť svojvoľným a nezmyselným konaním. Výstrelom do tmy ...

Preto sa snažím menej pomáhať a viac podporovať ČLOVEKA k AKCII. Človeka, ktorý vie, čo prežil, s čím sa mi odvážil zdôveriť a hlavne vie aj o tom, čo prežil a precítil a mne nepovedal. Tak toto sa ja snažím robiť v Združení STORM.

A nabudúce skúsim rozobrať druhú časť vety, z ktorej mi zostalo smutno.

V budúcom texte by som chcel písať o tom, čím mi je nepočúvateľné slovo „narkoman“.

Autor: Mgr. Pavol Vančo, koordinátor a sociálny pracovník programu KROK VPRED TT

https://www.high-endrolex.com/50