https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Partnerským prístupom sme bližšie ku komunitám

O nás / Blog

Partnerským prístupom sme bližšie ku komunitám

V období od 09.02 2023 do 25.05.2023 mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov absolvovali preventívny vzdelávací program pod názvom: STEREO primárna prevencia na školách, akreditovaného MŠVVaŠ SR.

Program pozostával z 8 stretnutí po 90 min, ktorých obsahom boli témy - alkohol medzi nami, od mýtov k faktom o marihuane, depresanty, legálne či nelegálne, stimulanty ako energia, čo všetko je kyberšikana, sexuálna prevencia a vzťahy.  

So skupinou mladých pracovali dve sociálne pracovníčky za prítomnosti sociálneho pracovníka, dlhodobo pracujúceho s komunitou ľudí bývajúcich na Orechovom dvore. So skupinou sme pracovali prostredníctvom partnerského prístupu a participácie na formovaní skupinových pravidiel. 

Zo spätnej väzby nám vychádza, že účastníkom bol vyhovujúci partnerský prístup, ktorý na nich pôsobil priateľsky, komunikatívne, zrozumiteľne a chápajúco. Skupina tiež ocenila pohybové, energizujúce aktivity. Vnímame najviac prejavujúci záujem v skupine o tému sexuality a vzťahov, ako aj o témy venované problematike užívania tabaku a pervitínu. 

Po absolvovaní všetkých stretnutí vnímame zvýšenú mieru akceptácie a empatie medzi členmi skupiny a zvýšenú schopnosť poskytovania spätnej väzby. 

....Čo ďalej? 

V budúcnosti odporúčame dlhodobý program, ktorý bude zameraný komplexne na komunitu, všetky jej vekové kategórie súčasne. Odporúčame individuálnu prácu v menších skupinách s veľkým dôrazom na akceptáciu kultúrnej odlišnosti, zvykov a tradícií a individuálnych potrieb v komunite. Oddelenie dievčat od chlapcov, najmä do veku adolescenta z dôvodu dominancie rodovej nerovnosti, kvôli ktorej často dochádzalo k uzavretiu na strane dievčat a obava spolupracovať.

Takisto zdôrazňujeme aj potrebu pracovať oddelene s týmito dvoma skupinami, obzvlášť v témach sexuálnej výchovy, intimity a vzťahov, kde by lektorka pracovala so skupinou dospievajúcich žien, kým by lektor pracoval so skupinou dospievajúcich mužov. 

,,Ukázali mi ako vnímajú svet okolo seba, ako žijú a čo pre nich znamená tradícia. Dnes chápem omnoho viac tomu prečo sa správajú určitým spôsobom, ktorý my ako majorita vnímame ako nesprávny. Chcú byť vypočutí."

Mgr. Katarína Kotrecová
koordinátorka Programu STEREO

,,Páčilo sa mi, že v rámci prevencie využívali princíp Harm Reduction. Celkovo hodnotím stretnutia pozitívne a verím, že si každý účastník odniesol so sebou to, čo vo svojom živote bude potrebovať aby žil zdravšie, kvalitnejšie a menej ohrozujúco." 

Mgr. Lukáš Štellár
sociálny pracovník
v Komunitnom centre
na Orechovom dvore


https://www.high-endrolex.com/50