https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Prečo si vybrať Združenie STORM na prevenciu do Vašej školy?

O nás / Blog

Prečo si vybrať Združenie STORM na prevenciu do Vašej školy?

V médiách sa veľmi často hovorí o prevencii, aké je to dôležité v dnešnej dobe, ako je potrebné skoro začať alebo opačne, že to vlastne ani nepomôže. Ja premýšľam skôr o tom, aké spôsoby prevencie majú dosah a kto prevenciu vykonáva, číže efektivita. Každému môže rezonovať niečo iné.

Prečo si školy či organizácie vyberajú práve nás?

  1. …pretože máme dobrú dlhoročnú prax, viac ako 20 rokov pracujeme s užívateľmi drog, 15 rokov s mladými, ktorí nás pravidelne vyhľadávajú, 10 rokov vykonávame preventívnu činnosť na školách;   
  2. …pretože nezavádzame a nenavádzame, hovoríme o faktoch, pravde takej aká je podľa dostupných štúdií s odborným prístupom ku každej oblasti v ponuke. Búrame mýty, popierame hoaxy s dôrazom na aktuálne trendy medzi mladými;
  3. …pretože naše workshopy prebiehajú interaktívnou zážitkovou formou spojenou s diskusiou s dôrazom na partnerský prístup, to znm. lektor = účastník;
  4. …pretože jedným workshopom to nekončí. Poskytujeme dlhodobú prevenciu s jednou triedou, prípadne ponúkame možnosť individuálneho poradenstva;
  5. …pretože pracujeme komplexne, s mladými, pedagógmi aj rodičmi. Vzdelávanie a získavanie informácií má zmysel pokiaľ sa dostane k čo najväčšiemu počtu ľudí, ale efektívnou a zážitkovou formou.
  6. …pretože sme dostupní ľudsky i finančne. Staviame na ľudskosti, vzájomnej úcte, dohode a spolupráci.
  7. ...pretože za mladými cestujeme aj mimo mesta Nitra, aktuálne pôsobíme v Trnavskom a Nitrianskom kraji. 

Spätná väzba od žiačky 7. ročníka hovorí za všetko: “Myslela som si, že to bude nuda, taká prednáška. Ale bola to sranda a veľa nového som sa naučila. Bola by som tu s vami aj cez   víkend.”

Tvrdenie rodiča po vzdelávaní: „Uvedomila som si vlastnú zodpovednosť ako rodiča.“ 

Vyjadrenie pedagogičky zo školy po vzdelávacej skupinovke s nami: „Veľa odborných informácií k téme drog. Príjemný lektorský tím s vysokou odbornosťou, s citlivým prístupom ku kladeným otázkam.“

Workhopy pre žiakov/žiačky vedú dvaja lektori/ky v čase 90 minút (2 vyučovacie hodiny) bez prítomnosti pedagóga či iného dospelého, čo vedie k prehĺbeniu dôvery a otvorenosti u žiakov/čiek počas aktivít a diskusie.


Oslovilo Vás naše „pretože“ a máte otázky?

Kontaktujte nás prostredníctvom stereo@zdruzeniestorm.sk alebo +421 905 943 229
Pozrite si našu aktuálnu ponuku prevencie pre školy!Počúvajme sa navzájom a vytvorme prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre, čo najviac ľudí.

Mgr. Katarína Kotrecová

Koordinátorka programu STEREO

https://www.high-endrolex.com/50