https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - #programSTEREO v číslach 2023/2024

O nás / Blog

#programSTEREO v číslach 2023/2024

Ukončený školský rok bol úspešný na nové spolupráce. Som nesmierne vďačná, že viac a viac ľudí pracujúcich s mládežou vníma potrebu prevencie v ich škole či zariadení.

Domnievať sa, že prevencia nie je v niektorých školách potrebná je nezmysel. Prevencia v našej oblasti, znamená predchádzanie alebo zabránenie vzniku možných sociálno - patologických javov.  Zároveň, má zabrániť prehlbovaniu porúch sociálneho a psychického vývinu či zdravotných problémov. Povzbudzujem všetky organizácie pracujúce s mládežou k otvorenému vzťahu s mladými, pretože obdobie vo veku 13 - 17 rokov je pre nich plné zmien. Venovať pozornosť týmto zmenám by mali všetci, ktorí s mladými tínedžermi pracujú, nielen ich rodičia.

V uplynulom školskom roku sme s mladými otvorene diskutovali najmä na témy tabakových a nikotínových výrobkov, alkoholu, a marihuany - najmä jej nové podoby. Stretli sme sa a vzájomne sa obohatili o informácie s 2751 mladými v 150 skupinách. Najviac sme sa objavovali v 8. ročníku. Mladí ľudia oceňovali nehodnotiaci prístup, autentickosť a odbornosť lektoriek, otvorenú komunikáciu a prijatie ich rozmanitostí.

“Najviac sa mi páčilo ako hovorili o našej zodpovednosti voči sebe a svojmu okoliu. Ako si máme na seba dávať pozor a že nás konečne niekto počúval a bral náš názor.” Žiak 14, ZŠ Nitra  

Mladí by prijali viac podobných stretnutí. V mnohých skupinách sme sa stretli s narušenou klímou  triedy. Absentujúcou a žiadanou témou bola vzťahová a sexuálna výchova.

Povzbudzujem aby ste sa mladých, s ktorými pracujete pýtali, čo ich zaujíma a tým zvýšili efektivitu akýchkoľvek preventívnych stretnutí.

“Dovoľte mi, aby som sa vám aj takouto formou poďakovala a vyjadrila uznanie Vašej práci. Dnes boli vaši pracovníci u nás na Základnej škole v Trakoviciach. Pracovali s našimi siedmakmi. Už sme mali všakovaké prednášky a workshopy, ale aby 100% žiakov vyjadrilo nadšenie a pozitívny ohlas s prednáškou… klobúk dole!

Tak Vám prajem veľa úspechov, tvorivých síl, pozorných žiakov a krásne leto!” (pani učiteľka, ZŠ s MŠ Trakovice)

Naším spoločným cieľom je vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mládež a zníženie rizikového správania. Buďme v tom spoločne.

ĎAKUJEME za SPOLUprácu: Nitra: ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ na Hôrke, ZŠ Benkova, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ kráľa Svätopluka, UNES, Bratislava: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, ZŠ s MŠ Jeséniova, ZŠ s MŠ V.Záborského Vráble, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Mlynská Senec, ZŠ s MŠ Rišňovce, ZŠ Cabaj-Čápor, ZŠ Leopoldov, ZŠ Sľažany, ZŠ s MŠ Šalgovce, ZŠ Veľké Ripňany, ZŠ s MŠ Nové Sady, ZŠ Pribinova Zlaté Moravce, ZŠ s MŠ Čeľadice, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Nová Ves nad Žitavou, Mesto Nitra: Útulok pre jednotlivcov s deťmi Nitra, Obchodná akadémia Nitra, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra, Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná odborná škola stavebná, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium J. Hollého Trnava, Súkromná stredná odborná škola pedagogická Topoľčany, Obchodná akadémia Sereď, Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Komárno, Stredná odborná škola technická Vráble, Reedukačné centrum Hlohovec, Reedukačné centrum Trstín.


Mgr. Katarína Kotrecová
sociálna pracovníčka
koordinátorka Programu

https://www.high-endrolex.com/50