https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Smrť, drogy, ilúzia...

O nás / Blog

Smrť, drogy, ilúzia...

Zakaždým, keď sa s niekým bavím o našom novom vzdelávacom projekte, ktorý sa venuje téme seniorom a užívaniu návykových látok zostane ohromený, zaskočený, možno až vystrašený.

Starí ľudia a závislosť? Starí ľudia a drogy? To sme sa už kde dostali ako spoločnosť? Ako je to  možné?

Keď sa na to pozriem z nadhľadu, príde mi až vtipné, ako sa seniori vyčleňujú zo skupiny ľudí, ktorí  sa rizikovo správajú. Akoby ich vek mal automaticky priniesť nevinnosť, bezúhonnosť,  bezchybnosť. A pritom sa často v realite stretávam s tým, že práve starí ľudia najviac riskujú.  Prechádzajú cez štvorprúdovku bez prechodu, nechodia osvetlení, zapíjajú denne svoje lieky pivkom alebo vínkom, predbiehajú sa v obchodoch, lebo si myslia, že im sa všetko prepáči.
Mať úctu k staršiemu človeku neznamená súhlasiť s ním so všetkým. Zaslúžiť si úctu nemá nič spoločné s vekom. Sme ľudia. V každom veku chybujeme. Jediné čo možno odlišuje seniorov, ktorí hazardujú napríklad s liekmi a zapíjajú ich alkoholom, je istá forma odovzdanosti. Akoby už sa nemuseli báť dôsledkov. Veď už sú starí.

Ale je to naozaj tak?

Všetko so všetkým súvisí. Čokoľvek robíme v akomkoľvek štádiu nášho života, ovplyvní to nielen nás, ale aj ľudí okolo. Princíp vlniek na jazere. Robili sme aj prieskum medzi odborníkmi pracujúcimi so seniormi. Vyplynulo z neho aj to, že frustráciu, rozčarovanosť a bezmocnosť pociťujú obe strany veľmi silno. Starší človek i pomáhajúci pracovník. A tie vlny nespokojnosti sa potom šíria ďalej a ďalej.
Možno sa viacerí spýtajú, čo s tým? Ako toho dedka, či babku odučiť, preučiť? Možno stačí v prvom kroku len skúsiť pochopiť a zaujímať sa. Nechcieť zázračné premeny, ale vnímať, že smrť je ťažká téma, o ktorej by sa malo hovoriť ľahko. Len na to nie sme naučení. Bojíme sa vlastnej pominuteľnosti a preto nepripúšťame strach u iných. A uzatvárame sa do seba. Či mám 40 alebo 80.
Preto, ak máte niekoho staršieho v rodine, na ktorom vidíte, že zneužíva akékoľvek návykové látky (alkohol, tabletky na ale aj bez predpisu, iné látky) – neodsudzujte ho. Povýšenecky sa nečudujte. Zaujímajte sa. Venujte pozornosť jeho životu. Možno to bude prvý krok, aby ste sa spojili vo vnímaní a prežívaní a našli spoločnú cestu. Pre niekoho možno už len na pár dní. Ale aj tak sa to oplatí. A medzitým sa poraďte ako ďalej – napríklad aj s nami na FB: Združenie STORM, info@zdruzeniestorm.sk.

Vzdelávanie Seniori a drogy je náš spoločný projekt s Trnavským samosprávnym krajom. Pilotne venuje témam zneužívania návykových látok u osôb vyššieho veku. V tejto fáze chceme edukovať najmä personál v zariadeniach, aby boli prvými, ktorí dokážu problém identifikovať, zaujať k nemu postoj a hľadať riešenie. V prvom rade však samotní pracovníci musia vedieť ako zneužívanie drog funguje, aké široké spektrum okolností do toho zasahuje, čo všetko to u seniora môže spôsobiť a ako s tým citlivo a ľudsky narábať.
TTSK ďakujeme za Vašu odvahu otvárať citlivé a tabuizované témy. Sme Vašim hrdým partnerom.

Prostredníctvom linku sa dostanete ku krátkemu zhrnutiu výsledkov z tvorby metodiky pre pracovníkov pracujúcich so seniormi - SENIORI A DROGY


Mgr. Andrea Kosír Hugáňová, PhD.
huganova@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50