https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Stará/nová, som jedno aj druhé.

O nás / Blog

Stará/nová, som jedno aj druhé.

Vraciam sa po 6 rokoch do programu CIRKUS, z ktorého som odchádzala ešte ako bezdetná, čerstvo vydatá baba. Teraz som už matka s praxou, aj tou odbornou.

Za tak dlhú dobu sa veľa vecí v programe pomenilo: priestory, pracovníci, klienti. Cítim sa preto aj ako starý člen združenia, ktorý vie ako to funguje a zároveň nový člen tímu, ktorý sa chce učiť a hľadať nové spôsoby. Pozrieť sa na veci inak, s odstupom, s náhľadom.

Priamu spoluprácu som ukončila v roku 2015, lebo som už nestíhala všetky aktivity, ktoré som vtedy mala. Odchádzala som s tým, že som získala prvotnú prax, prvý kontakt s klientom v sociálnej sfére, skvelá príležitosť po škole. Nasávala som skúsenosti celé 4 roky pôsobenia. Skúsila som si kontaktnú prácu, ale aj manažovanie tímu a programu z pozície koordinátorky.

Poznámka v životopise o práci v STORMe bola vždy vďačnou témou na pohovoroch, záujem o združenie a jeho činnosť bol výrazný.

A skutočne aj bolo o čom hovoriť, o skúsenostiach, o prístupe ku klientovi, o fungovaní združenia. O to inom pohľade ako sa môžu veci robiť, ako sa dá pracovať nízkoprahovo a nápomocne.

Vraciam sa na rovnaké miesto a zároveň je to miesto nové.

Viem, kde sídlia, do ktorých dverí mám ísť, poznám aj niektorých pracovníkov. Budem však, pre mňa osobne, v novom tíme. Priamu pracovnú skúsenosť mám len s jedným dlhoročným harcovníkom a ostaných budem ešte pracovne spoznávať. Som nabudená a teším sa na nové tváre v pracovnom tíme.

Zamýšľam sa, čo sa mohlo za 6 rokov zmeniť. Aj dúfam, že veľa nie, ale aj viem, že veľa áno a to je práve dobré. Ak by sa nezmenilo nič tiež by to nebolo oukej. Zvýšila sa odborná úroveň a to je jedna z vecí, prečo sa vraciam spať. Môžem sa viac realizovať vo svojom odbore, ktorým je psychológia. Združeniu sa podarilo umožniť prácu aj absolventom a teda pracovníci nezostávajú len pokým doštudujú, ale pokračujú aj po štúdiu a tým sa dvíha kvalita. Je skvelé, že sa to takto dá.

Čo dodať: hor sa do staronovej práce!

Mgr. Mary Škoricová, psychologička


https://www.high-endrolex.com/50