https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - Živé informácie v Trnave

O nás / Blog

Živé informácie v Trnave

Mobilné Štvrtky je projekt občianskeho združenia Združenie STORM, ktorý bol realizovaný v Mesto Trnava od 11.júla 2019 do 03. októbra 2019 a to opakovane, každý 14 deň (každý druhý štvrtok).

Východiskom projektu bola hlavne personálna poddimenzovanosť trnavského tímu programu KROK VPRED, kedy sme ostali aktívni traja pracovníci. Po uzatvorení Mikovínyho ulice sme boli nútení úplne vypustiť realizáciu programu vo štvrtok, nakoľko v tieto dni sme sa zameriavali hlavne na osoby pracujúce v sexbiznise.

"Nechceli sme však stratiť kontakt s klientkami a klientmi, ani rokmi budované vzťahy založené na dôvere, otvorenosti a potrebnosti. Z tohto dôvodu sme prehodnocovali hodne rozmýšľali, čo urobiť.

Obdobie vyústilo v pozitívnu skutočnosť. Kolegyňa Majka prišla s návrhom projektu Mobilné Štvrtky. Inšpirovala ju práca v Trnavskej arcidiecéznej charite, kde koordinovala projekt Streetwork. Navrhla kombinovať realizáciu monitoringu mesta Trnava na vytipovaných miestach so službou „na telefóne“.

Ten projekt, ako ho Majka videla bol fajn. Rozprúdil debatu. Každý člen tímu sa zapojil do brainstormingu, ktorého výsledkom bola počiatočná podoba projektu, ktorý sme chceli realizovať s nasledovnými cieľmi:

Ponúkať klientkám a klientom možnosť kontaktovať tím v službe každý druhý štvrtok.

Táto ponuka spočíva hlavne v možnosti zavolať na služobný mobil a dohodnúť sa na mieste výmeny s tímom. Ak volajúci nemá dostatočný kredit na telefonát, vždy pri akomkoľvek kontaktovaní trnavského tímu stačí prezvoniť, vždy, akonáhle v službe zapneme telefón, voláme späť.

Klientky a klienti, ktorí využili túto možnosť nás navigovali na miesta, kde sa bežne pohybujú, kde bývajú, kde sa združujú a podobne. Na týchto nimi určených miestach sme potom realizovali klasickú výmenu injekčného materiálu, poradenstvo, infoservis a podobne.

Realizovať monitoring voľne pohodených injekčných striekačiek 2x mesačne.

Monitoring realizujeme na miestach, kam nás klientky a klienti zavolajú. Po ukončení výmeny a rozhovoru na mieste výmeny monitorujeme výskyt pohodených striekačiek, prípadne sa pýtame klientiek a klientov, kde v okolí by sme sa mohli popozerať. Rovnako monitorujeme miesta, ktoré zo skúseností zo spoločných zberov ihiel poznáme ako miesta výskytu, miesta, ktoré označili obyvatelia mesta, alebo miesta, ktoré nám boli nahlásené cez Facebook, SMS správy, od Mestskej polície, alebo aktívnych obyvateľov mesta Trnava.

Depistáž

Depistáž vnímame ako vedomé vyhľadávanie ľudí, ktorí by sa teoreticky mohli stať našimi klientmi, mohli by mať jednorazovo, alebo opakovane záujem o niektorú z našich služieb alebo len posunú informáciu ďalej do skrytej komunity užívateľov. Skrytú komunitu vnímame ako užívateľov, ktorí nás nikdy nekontaktovali a je možné, že nie sú v evidencii žiadnej organizácie / inštitúcie poskytujúcej sociálne služby, nemajú s týmito organizáciami a inštitúciami žiadne skúsenosti, majú s nimi zlé skúsenosti alebo sú presvedčení, že žiadnu službu, informáciu, usmernenie nepotrebujú.

Depistáž realizujeme hlavne v miestach, ktoré monitorujeme. Kontaktovali sme ľudí, ktorých sme informovali o našej činnosti. Klienti a klientky prichádzajú niekedy v sprievode známych, s ktorými bežne chodia von, otvárajú sa komunikácie s týmito ľuďmi. Na miestach, ktoré vnímame ako miesta, kde sa častejšie užíva nechávame nepremokavé balíčky s informačnými letákmi. Na letákoch sa nachádza miesto a čas kedy poskytujeme terénnu službu výmeny striekačiek a telefonický kontakt s časmi, kedy je možné nám volať.

Komunikovať s komunitou mesta o potrebe služieb Združenia STORM.

V rámci monitoringu komunikujeme s náhodnými okoloidúcimi - občanmi mesta o našej službe, o tom, prečo a ako realizujeme naše projekty. Tiež rozdávame informačné letáky so základným sumárom informácií o činnosti a programoch Združenia STORM.

Komunikovať s komunitou mesta o miestach, kde je predpokladané, že sa zdržujú injekční užívatelia drog

Táto komunikácia je pre nás prínosným zdrojom informácií o miestach na sídliskách a v parkoch, o miestach, na ktoré by sme sa možno nikdy nedostali, nakoľko by sme sa o nich len ťažko dozvedeli. Pravidelne sa informujeme u našich klientiek a klientov na miesta, kde sa častejšie užíva a máme spracovanú istú databázu. Nie všetky užívateľky a nie všetci užívatelia sú u nás registrovaní. Komunikáciu s obyvateľmi mesta tak hodnotíme ako významný posun a pozitívum projektu.V období od 11. júla 2019 do 3. októbra 2019 sme v meste Trnava realizovali 7 Mobilných Štvrtkov, počas ktorých sme navštívili a zmonitorovali (bez realizácie výmeny striekačiek) 13 lokalít. Monitoringy navrhol tím (6 lokalít), klient alebo klientka (3 lokality) a občania – obyvatelia sídlisk (4 lokality). V 4 prípadoch návrhy padli v osobnej komunikácii, v dvoch prípadoch cez FB, v jednom prípade telefonicky.

Počas realizácie monitoringov sme našli 6 striekačiek, zanechali na miestach častejšej výmeny 4 balíčky s informáciami a do databázy miest, ktoré je v budúcnosti vhodné naďalej monitorovať zaradili 7 lokalít.

V rámci projektu sme boli jednorazovo, alebo opakovane kontaktovaní 5 registrovanými klientmi/kami zaregistrovali sme 1 novú klientku, realizovali sme spolu 10 náhodných výmen injekčného materiálu, 8 sociálnych poradenstiev.

Kontaktovali sme 12 osôb, z ktorých 3 osoby boli neregistrovaní užívatelia.

Vyhodnotenie:

Celý projekt vznikol v podstate z pocitu. Bol to pocit, kedy sme nechceli nechať klientov bez možnosti využitia služby nie len preto, že vo výmene vidíme zmysel doložený viacerými výskumami a číslami zo Slovenska a zahraničia, ale aj preto, že sa jednalo o Našich klientov. Ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávame, rozprávame, ticho pozeráme rovnakým smerom, smejeme sa, zúfame, preklíname, spievame ...

Ľudí, ktorí nám dávajú viaceré spätné väzby na základe ktorých vnímame rozmer solidárnej a nehodnotiacej odbornej konverzácie, ktorú nevyjadrí číslica od 0 do nekonečna. Ani desatinná. Ani na tretiu.

Počas trvania projektu sme sa mnohé naučili. Naučili sme sa viac pýtať. Odvážili sme sa osloviť náhodných okoloidúcich a dozvedieť sa od nich čokoľvek. V pozícii toho, čo nevie a preto sa pýta. Za viaceré výsledky vďačíme ľuďom, ktorých nepoznáme a možno viac nestretneme. Veríme však, že sme dokázali posunúť informáciu, rovnako, ako to dokázali oni. Veríme, že sme šírili skutočné informácie. Živé informácie.

Tiež sme sa naučili viac vnímať myslenie a cítenie našich klientov a iných ľudí, ktorý sa nachádzajú na stupnici od experimentovania s fajčením marihuany až po problémové intravenózne užívanie. Na miestach medzi vyvrátenými peňaženkami, hračkami z kinderiek, črepinami, polámanými perami a výkalmi sme sa učili vidieť dno, z ktorého sa dá odraziť.

Ale hlavne sme celý čas cítili, že prácu ktorú robíme, robíme s ľuďmi, medzi ľuďmi a pre ľudí. Tak asi takto by sme chceli vyhodnotiť projekt Mobilné Štvrtky.

Cez zimu bude pauza, lebo je tma a v tme sa hľadá ťažko. Ale hneď jak uvidíme svetlo na konci tunela, chceme poučení pokračovať.

Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava ďakujeme za podporu našich projektov :)

Mgr. Pavol Vančo, koordinátor programu KROK VPRED Trnava

https://www.high-endrolex.com/50