https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ZÓNA bezpečia, ZÓNA pochopenia, ZÓNA plná možností

O nás / Blog

ZÓNA bezpečia, ZÓNA pochopenia, ZÓNA plná možností

Takýmto spôsobom by som v jednoduchosti charakterizovala náš program ZÓNA, ktorý sa venuje pomoci a podpore klientom – užívateľom drog, ľuďom pracujúcim v sex-biznise, či ich blízkym osobám v meste Sereď.

Keď sme v združení pred viac ako 10 rokmi prišli s myšlienkou založenia nízkoprahového kontaktného centra, zdalo sa mi to naozaj ako veľký krok smerom ku klientom, k zlepšeniu systému, k vytvoreniu ďalšej služby, ktorá má zmysel.
Teraz – po toľkých rokoch – to vnímam tak prirodzene, že táto služba existuje, že si neviem predstaviť, prečo sme vôbec váhali a nepustili sa do toho ešte skôr. Ale to asi tak býva so zavádzaním noviniek najmä na Slovensku. Hoci sú služby harm-reduction programov v našom štáte už viac ako 25 rokov, stále sa stretávame s istým prekvapením, možným nepochopením, alebo iba s čírou zvedavosťou, ako to vlastne celé môže fungovať.

A pritom – opäť – je to tak prirodzené a zmysluplné ako málo čo. Aj v našej ZÓNE. Jej úlohou je najmä poskytovanie sociálnej pomoci, podpory a v súčasnosti aj pracovného tréningu pre tých, čo to potrebujú a žijú tzv. rizikovým spôsobom života. Bohužiaľ tento „riskantný“ život neovplyvňuje len ich samotných, ale aj nás – verejnosť. Preto vznikajú tieto služby – chránia zdravie jednotlivca i spoločnosti od rôznych ochorení, infekcií a pod.. Preto sme vznikli aj my ako združenie a preto vznikla aj ZÓNA.


V súčasnosti sme aj vďaka podpore Implementačnej agentúry MPSVR SR štyri roky mohli prevádzkovať program s istotou čo bude od januára. A to je napriek všetkým byrokratickým záťažiam veľký úspech. Bežne totiž neziskovka netuší, či od nového roku bude alebo nebude fungovať. A najmä ak ústredná téma jej činností nie je veľmi populárna.

ZÓNA bola teda stabilizovaná, otvorená 4x do týždňa, klienti si v nej mohli okrem poradenstva a výmenného servisu naplniť aj potrebu oddychu, prijatia. Často si vďaka technike vybavili dôležité dokumenty na úradoch alebo sa po rokoch skontaktovali s rodinou. Mali možnosť si aj vďaka pracovnému tréningu odpracovať tovary či služby, ktoré im skvalitnili život. Vyriešili si splátky, dôchodky, nové okuliare, získali financie na stravu či ubytovanie. Vďaka vhodne nastavenému procesu mali priestor na vytváranie krátkodobých i dlhodobých cieľov.
A ja som na to hrdá. Na klientov, kolegov, na celý program, ktorý už 10 rokov považujem za nadštandardne kvalitný a pomáhajúci práve tam, kde má.

autorka: Mgr. Andrea Hugáňová Kosírová, PhD., štatutárna zástupkyňa
foto: Lutzbauerphotohttps://www.high-endrolex.com/50